Uttalelse: På tide å binde opp klimagasser

Miljø
Foto: Pixabay

I etterkant av det mislykkede klimatoppmøtet i København har veksten i klimagassutslipp vært så stor at det trolig ikke er mulig å nå klimamålene fra Parisavtalen uten store negative co2-utslipp.

Vedtatt på Venstres landsstyremøte 23.-24. juni 2018.

Negative utslipp er flere typer teknologier som har som mål å fjerne co2 fra atmosfæren. Som eksempel på slik teknologi er oppsamling og lagring av co2 ved konvertering av biomasse. Dette fører til at Venstre vil utrede hvordan vi kan bidra til å få til mål for negative utslipp med sikte på at det skal bli en del av Norges neste nasjonalt fastsatte bidrag under Parisavtalen (NCD).

Så godt som alle modellene gjennomgått av det internasjonale klimapanelet viser at det er behov for å bruke store mengder negative utslipp for å nå målene i Parisavtalen. Dersom vi ser på målet om å holde oppvarmingen til under to grader er det fortsatt mulig å nå uten negative utslipp, men det forutsetter en langt raskere omstilling enn det vi ser i dag. Blant annet fører treg utvikling av karbonfangst og lagring til at det blir vanskeligere å nå målene.

Framskrivningene av hvor mye areal vi trenger for å dyrke biomasse som skal brukes til å oppnå negative utslipp varierer, men typisk vil det ligge rundt 500 millioner hektar, noe som tilsvarer 1,5 ganger størrelsen til India. Venstre mener det bør være et mål å få til en omstilling som er så rask at det minimerer behovet for negative utslipp. Både fordi det er å sende en stor regning videre til neste generasjon og fordi det i takt med økende befolkning blir større behov for matjord. Da er det dumt å være avhengig av å bruke så store områder på å dyrke biomasse som skal brukes til å oppnå negative utslipp.

Likevel må Norge forberede seg på å kunne bidra til å levere negative utslipp. Det er mange måter å få til det på. Endring i hvordan vi pløyer jorder, omdisponering av areal til skog og myr eller å bruke biomasse som brensel og lagre utslippene. På mange av disse områdene kan Norge levere kostnadseffektive løsninger. Venstre vil derfor at det skal utredes hvordan Norge kan bidra og at det skal inn i Norges NDC som vi skal levere innen 2020. I tillegg mener Venstre det må forskes på andre måter å få til negative utslipp som dyrking av alger.

Negative utslipp er noe vi ønsker å unngå, men siden verden har somlet med å komme i gang med klimaarbeidet er vi nødt til å forberede oss på at vi må ha det. Her ligger det også muligheter for Norsk næringsliv til å levere løsninger som minsker behovet for å omdisponere store landområder for få til negative utslipp.

Venstre vil:

  • At verden gjennom raskere klimahandling skal minimere behovet for negative utslipp.
  • At Norge skal utrede hvordan vi kan bidra til negative utslipp.
  • At det forskes mer på nye teknologiske løsninger for å få til negative utslipp.
  • At Norges forsterkning av klimaforpliktelsene (NDC) til klimaforhandlingene i 2020 inneholder mål om negative utslipp.