Dialogmøte om distriktspolitikk

Foto: Evy Beater Tveter