Hva skal vi gjøre med Rjukan torg?

Marius Skeie
I disse dager ser man at torghandlere ofte velger seg andre utsalgsplasser enn torget, feks. er en lokal mat- og håndverksmesse lagt til RNUs lokaler i Skriugata istedenfor torget. Da oppfyller ikke torget sin funksjon som torg. Et torg skal knytte byen sammen gjennom å være et godt sted å være, et godt sted å møtes, en plass man kan handle, og for barn—gjerne en plass man kan leke. I tillegg bør et torg gjerne ivareta behovet for større arrangementer, slik som f.eks. på 17. mai osv. Dessverre har utformingen av torget etter mitt syn vært preget av en panikk for å ikke få plass til nok mennesker under store arrangementer. Man burde heller tenke det gode dagliglivet i kombinasjon med arrangementer.

Om vinteren har man Solspeilet og skøytebane—det fungerer veldig bra, selv om det er rom for mer aktivitet på torget enn som så om vinteren. Om sommeren mangler dette vannspeilet som skulle ha vært der—men kanskje man skulle bare la det mangle? Ville det ikke heller ha vært en bedre idé å flytte Sam Eyde (som trenger en ny sokkel) ut på midten av torget, og lage en flott fontene rundt statuen? Kanskje til og med lage sokkelen større? Man kan argumentere med at sikten blir dårligere under arrangementer—men på en annen side er vi ikke flere som bor her enn at folk får god sikt til en scene uansett.

Får man statuen som fokuspunkt midt på torget med en fontene rundt, så vil heller ikke torget fremstå som en stor tom plass, men man får delt det inn i soner der man kan ha aktiviteter inkludert skøytebane og Solspeil og en sone for handel. I dag så preges tankegangen rundt torget slik jeg opplever det rundt det eksisterende torget, men rammene for aktiviteter (og ikke minst kafédrift) er ikke gode nok slik torget er planlagt. Vi har en hyppig trafikkert fylkesvei som står i veien for at kafeene rundt kan drive uteservering uten å ha eget bygg på torget (stasjonært eller ikke stasjonært), og torget er i seg selv alt for stort—størrelsen og åpenheten tilsier i dag en by med mange ganger Rjukans innbyggertall.

Når man bygde torget skulle det egentlig stå et annet bygg på sørsiden mellom bygningene som i dag finnes der. Det ble det av økonomiske årsaker ikke noe av. Flytter man statuen, så kan man få plass til et kafébygg på sørsiden slik at man også kan gjøre om torget til en plass for uteservering om sommeren og en møteplass på linje med det man finner i mer kontinentale strøk. Det vil faktisk kunne være byens beste lokalisering av en kafé, og dette kan revitalisere torget og skape aktivitet året rundt og supplementere aktiviteten som allerede er der. I kombinasjon med et kafébygg kan man også se på muligheten for å lage en liten mat/bodhall for torghandlere slik at man står skjermet for vær og vind når været smiler mindre enn det har gjort i sommer.

Og så synes jeg at jeg allerede hører noen som sier «hva med verdensarven?» når jeg skriver dette. Den må vi verne om, samtidig så må lokalpolitikerne og kommunen være flinke til å snu på hver stein som finnes for å se på hvilke muligheter som ligger i kombinasjonen verdensarv og bruk i forhold til nye bygg og rearrangering av offentlige steder.

La oss simpelthen fikse på noe som ikke fungerer slik at vi skaper aktivitet i byen vår!

Marius Skeie

Lokallagsleder for Venstre i Tinn.

Publisert i nettutgaven av Rjukan Arbeiderblad 26. juli 2018.