Kåre Pettersen foreslått på 1. plass

Kåre Pettersen, Foto: Jo Straube / Venstre

Venstres gruppeleder og fylkesvaraordfører i Vestfold, Kåre Pettersen, er foreslått på 1. plass på lista til fylkestingsvalget 2019 for Vestfold og Telemark Venstre. Nominasjonsmøtet finner sted 23. september 2018 på Gaustablikk Høyfjellshotell i Tinn i Telemark.

Nominasjonskomitéens forslag til
Fylkestingsliste for Vestfold og Telemark Venstre 2019
1 Kåre Pettersen, Tønsberg 1955 Fylkesvaraordfører
2 Trine Jørgensen Dahll, Kragerø 1960 Barnehageleder /Torgeir Fossli, Notodden 1961 Kulturskolerektor * delt innstilling
3 Karin Virik, Sandefjord 1949 Daglig leder
4 Torgeir Fossli, Notodden 1961 Kulturskolerektor / Trine Jørgensen Dahll, Kragerø 1960 Barnehageleder * delt innstilling
5 Carl-Otto Kielland, Horten 1961 Økonom
6 Line Markussen, Bamble 1972 Universitetslektor
7 Tone Lind Jørgensen, Færder 1954 Selvstendig næringsdrivende
8 Lars Solbakken, Skien 1949 Daglig leder
9 Anniken S. Lunde, Larvik (UV) 1998 Lærling/ helsefagarbeider
10 Geir Mjøen, Porsgrunn 1968 Fylkeskartsjef
11 Kim Hjardar, Hof 1966 Lektor
12 Ingrid Åmlid, Bamble (UV) 1998 Student
13 Nora Pernille D. Bruun-Lie, Horten 1980 Siviløkonom
14 Evy Beate Stykket,Midt-Telemark 1975 Instituttnestleder
15 Terry Bob Gabo, Larvik 1964 Kokk
16 Geir Arild Tønnessen, Skien 1959 Tolloverinspektør
17 Trine Ellefsen, Tønsberg 1965 Vernepleier
18 Aslaug Norendal, Midt-Telemark 1971 Landskapsarkitekt
19 Håvar Bettum, Re 1977 Selvstendig næringsdrivende
20 Arnt Olav Brødsjø, Drangedal 1964 Skiftleder
21 Ole Andreas Thorsen, Sandefjord 1959 Fagkonsulent
22 Eli Taugbøl, Kviteseid 1974 Kulturskolerektor
23 Gaute Rørvik Salomonsen, Larvik 1969 Miljøgeolog/daglig leder
24 Sidsel Devik, Skien 1945 Høgskolelektor / pensjonist
25 Tone Skalpe Bjørnli, Færder 1960 Advokat
26 Kristin Clemmensen, Porsgrunn 1960 Freelance reiseliv
27 Henning Nilssen, Holmestrand 1974 Prosjektkoordinator
28 Dag Yngland, Bamble 1959 Journalist
29 Joachim B. Poppe-Holmdahl, Færder 1974 Pedagog
30 Svein Forberg Liane, Seljord 1963 Rådgivende ingeniør
31 Karin Synnøve Frøyd, Larvik 1950 Konsulent/pensjonist
32 Birgit Taugbøl Bang, Kviteseid ( UV) 1999 Student
33 Aina Dahl, Tønsberg 1952 Sykepleier
34 Ola Nub Kveseth Berge, Tinn 1971 Forsker
35 Jan Rune Traa, Sandefjord 1966 Adjunkt
36 Kristin Ødegård Vestgaarden, Midt- Telemark 1960 Førstekonsulent
37 Siv Merethe Stenhaug, Re 1973 Sosionom
38 Solfrid Rui Slettebakken, Kragerø 1950 Rådgiver/ pensjonist
39 Øyvind Rygh, Færder 1964 Økonom/selvst næringsdrivende
40 Anne Kristin Fosli, Nissedal 1964 Seniorrådgiver
41 Britt Lillian Fevang, Tønsberg 1980 Adjunkt
42 Åge Frisak, Porsgrunn 1957 Daglig leder
43 Eddy Robertsen, Horten 1970 Daglig leder
44 Hartwig Volker John, Kviteseid 1957 Selvstendig næringsdrivende
45 Kari-Lise Rørvik, Larvik 1977 Seniorrådgiver
46 Siren Johanne Johnsen, Porsgrunn 1946 Pensjonist
47 Herulf Johansen, Holmestrand 1953 Pensjonist
48 Sverre Siljan, Porsgrunn 1958 Gårdbruker
49 Kirsten Haaberg, Sandefjord 1973 Geolog/lektor
50 Atle Rui, Skien 1965 Enhetsleder
51 Per Martin Berg, Sande 1978 IT-sjef
52 Signy Alfhild Gjærum, Skien 1946 Daglig leder/ pensjonist
53 Elin Berg Schmidt, Re 1962 Fabrikkarbeider
54 Børge Skårdal, Vinje 1951 Daglig leder
55 Raymond Henriksen, Tønsberg 1976 Konsulent
56 Eirik Hans Edvard Ballestad, Nome 1932 Lege/ pensjonist
57 Anne Marie Horntvedt, Sandefjord 1953 Pedagog
58 Ole Gustav Søvde, Skien 1951 Tingrettsdommer
59 Anna Magdalena Fransson Lindtvedt, Larvik 1971 Butikkmedarbeider
60 Johan Tønnes Løchstøer, Kragerø 1948 Advokat
61 Carl-Erik Grimstad, Færder 1952 Stortingsrepresentant/statsviter

I en melding fra nominasjonskomitéens leder, Aina Dahl, går det fram at nominasjonskomitéen har hatt 4 fysiske møter og at samarbeidet har vært godt og konstruktivt.

Hun skriver videre:
“Vårt arbeidsoppdrag, slik vi ser det, har vært å arbeide frem en fylkestingsliste som både Vestfold og Telemark har et eierforhold til, og som både Vestfold og Telemark vil gå helhjertet inn for å promotere mot valget 2019.
Vi har fått innspill fra lokallag og enkeltpersoner tidlig i prosessen, samt innspill og kommentarer inn til komitéen etter hvert som prosessen gikk fremover.
De respektive fylkers representanter i nominasjonskomitéen har kontaktet kandidater i eget fylke. På den måten har vi fått kandidater som hele nominasjonskomitéen kan gå god for.
Vi har etter beste evne forsøkt å sette sammen lista med likt antall kandidater fra begge fylker. Slik den foreligger nå, er annen hver kandidat fra hvert fylke. Likeledes har vi tilstrebet likt antall kvinner og menn.

Vi har også forsøkt å få en bred geografisk representasjon, fra begge fylker og fra flest mulig kommuner. Velgerne skal finne et lokalt navn på lista. «Folk stemmer på folk».
En utfordring har vært å finne «unge mennesker» som er villig til å gjøre en innsats for Venstre. Det har vært svært vanskelig, derfor er dessverre gjennomsnittsalderen relativt høy.

Vi har mange gode kandidater med erfaring og politisk kompetanse som har signalisert at de gjerne vil ha en sentral plass på lista. Vi har prioritert etter de kriteriene som er nevnt.
Nominasjonskomitéen har som nevnt lagt til grunn at plassene på lista fordeles annen hver mellom kandidater fra Vestfold og Telemark.»

Nominasjonskomitéen har bestått av Elin Berg Schmidt, Terry Gabo, Dag Nordbotten Kristoffersen og Aina Dahl (leder) fra Vestfold, og Signy Gjærum (nestleder), Eli Taugbøl, Per Solli og Ingrid Aamlid fra Telemark.