Nominasjonskomiteen i Vestfold Venstre og Telemark Venstres forslag til liste for fylkestingsvalget 2019

Kåre Pettersen, Foto: Jo Straube / Venstre

Venstres gruppeleder og fylkesvaraordfører i Vestfold, Kåre Pettersen, er foreslått på 1. plass på lista til fylkestingsvalget 2019 for Vestfold og Telemark Venstre. Nominasjonsmøtet finner sted 23. september 2018 på Gaustadblikk Høyfjellshotell i Tinn i Telemark.

Nominasjonskomiteens forslag til

Fylkestingsliste for Vestfold og Telemark Venstre 2019

1 Kåre Pettersen Tønsberg 1955 Fylkesvaraordfører

2 Trine Jørgensen Dahll Kragerø 1960 Barnehageleder/Torgeir Fossli *Delt innstilling

3 Karin Virik Sandefjord 1949 Daglig leder

4 Torgeir Fossli Notodden 1961 Kulturskolerektor/Trine Jørgensen Dahll *Delt innstilling

5 Carl-Otto Kielland Horten 1961 Økonom

6 Line Markussen Bamble 1972 Universitetslektor

7 Tone Lind Jørgensen Færder 1954 Selvstendig næringsdrivende

8 Lars Solbakken Skien 1949 Daglig leder

9 Anniken S. Lunde Larvik (UV) 1998 Lærling/ helsefagarbeider

10 Geir Mjøen Porsgrunn 1968 Fylkeskartsjef

11 Kim Hjardar Hof 1966 Lektor

12 Ingrid Åmlid Bamble (UV) 1998 Student

13 Nora Pernille D. Bruun-Lie Horten 1980 Siviløkonom

14 Evy Beate Stykket Midt-Telemark 1975 Instituttnestleder

15 Terry Bob Gabo Larvik 1964 Kokk

16 Geir Arild Tønnessen Skien 1959 Tolloverinspektør

17 Trine Ellefsen Tønsberg 1965 Vernepleier

18 Aslaug Norendal Midt-Telemark 1971 Landskapsarkitekt

19 Håvar Bettum Re 1977 Selvstendig næringsdrivende

20 Arnt Olav Brødsjø Drangedal 1964 Skiftleder

21 Ole Andreas Thorsen Sandefjord 1959 Fagkonsulent

22 Eli Taugbøl Kviteseid 1974 Kulturskolerektor

23 Gaute Rørvik Salomonsen Larvik 1969 Miljøgeolog/daglig leder

24 Sidsel Devik Skien 1945 Høgskolelektor / pensjonist

25 Tone Skalpe Bjørnli Færder 1960 Advokat

26 Kristin Clemmensen Porsgrunn 1960 Freelance reiseliv

27 Henning Nilsen Holmestrand 1974 Prosesskoordinator

28 Dag Yngland Bamble 1959 Journalist

29 Joachim B. Poppe-Holmdahl Færder 1974 Pedagog

30 Svein Forberg Liane Seljord 1963 Rådgivende ingeniør

31 Karin Synnøve Frøyd Larvik 1950 Konsulent/pensjonist

32 Birgit Taugbøl Bang Kviteseid ( UV) 1999 Student

33 Aina Dahl Tønsberg 1952 Sykepleier

34 Ola Nub Kveseth Berge Tinn 1971 Forsker

35 Jan Rune Traa Sandefjord 1966 Adjunkt

36 Kristin Ødegård Vestgaarden Midt- Telemark 1960 Førstekonsulent

37 Siv Merethe Stenhaug Re 1973 Sosionom

38 Solfrid Rui Slettebakken Kragerø 1950 Rådgiver/ pensjonist

39 Øyvind Rygh Færder 1964 Økonom/selvst næringsdr

40 Anne Kristin Fosli Nissedal 1964 Seniorrådgiver

41 Britt Lillian Fevang Tønsberg 1980 Adjunkt

42 Åge Frisak Porsgrunn 1957 Daglig leder

43 Eddy Robertsen Horten 1970 Daglig leder

44 Hartwig Volker John Kviteseid 1957 Selvstendig næringsdrivende

45 Kari Lise Rørvik Larvik 1977 Seniorrådgiver

46 Siren Johanne Johnsen Porsgrunn 1946 Pensjonist

47 Herulf Johansen Holmestrand 1953 Pensjonist

48 Sverre Siljan Porsgrunn 1958 Gårdbruker

49 Kirsten Haaberg Sandefjord 1973 Geolog/lektor

50 Atle Rui Skien 1965 Enhetsleder

51 Per Martin Berg Sande 1978 IT-sjef

52 Signy Alfhild Gjærum Skien 1946 Daglig leder/ pensjonist

53 Elin Berg Schmidt Re 1962 Fabrikkarbeider

54 Børge Skårdal Vinje 1951 Daglig leder

55 Raymond Henriksen Tønsberg 1976 Konsulent

56 Eirik Hans Edvard Ballestad Nome 1932 Lege/ pensjonist

57 Anne Marie Horntvedt Sandefjord 1953 Pedagog

58 Ole Gustav Søvde Skien 1951 Tingrettsdommer

59 Anna Magdalena Fransson Lindtvedt Larvik 1971 Butikkmedarbeider

60 Johan Tønnes Løchstøer Kragerø 1948 Advokat

61 Carl-Erik Grimstad Færder 1952 Stortingsrepresentant/statsviter

Nominasjonskomiteen har bestått av Elin Berg Schmidt, Terry Gabo, Dag Nordbotten Kristoffersen og Aina Dahl (leder) fra Vestfold, og Signy Gjærum (nestleder), Eli Taugbøl, Per Solli og Ingrid Aamlid fra Telemark.

«Vårt arbeidsoppdrag, slik vi ser det, har vært å arbeide frem en fylkestingsliste som både Vestfold og Telemark har et eierforhold til, og som både Vestfold og Telemark vil gå helhjertet inn for å promotere mot valget 2019.

Vi har fått innspill fra lokallag og enkeltpersoner tidlig i prosessen, samt innspill og kommentarer inn til komiteen etter hvert som prosessen gikk fremover.

De respektive fylkers representanter i nominasjonskomiteen har kontaktet kandidater i eget fylke. På den måten har vi fått kandidater som hele nominasjonskomiteen kan gå god for.

Vi har etter beste evne forsøkt å sette sammen lista med likt antall kandidater fra begge fylker. Slik den foreligger nå er annen hver kandidat fra hvert fylke. Likeledes har vi tilstrebet likt antall kvinner og menn.

Vi har også forsøkt å få en bred geografisk representasjon, fra begge fylker og fra flest mulig kommuner. Velgerne skal finne et lokalt navn på lista. «Folk stemmer på folk»

Vi har mange gode kandidater med erfaring og politisk kompetanse som har signalisert at de gjerne vil ha en sentral plass på lista. Vi har prioritert etter de kriteriene som er nevnt.

Det finnes en dissens i forslaget, derfor står Torgeir Fossli og Trine Jørgensen Dahll oppført på 2. og 4. plass,» sier leder av nominasjonskomiteen i Vestfold Venstre og Telemark Venstre Aina Dahl.

Nominasjon 2019
Foran fra venstre: Elin og Terry. Bak fra venstre; Per, Ingrid, Signy, Aina, Eli.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**