Lekser i skolen

- Det er historisk høye tall for søkningen til lærerutdanning. Nær en av ti søkere vil bli lærere. Dette er utrolig gode nyheter, sier minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø..
- Det er historisk høye tall for søkningen til lærerutdanning. Nær en av ti søkere vil bli lærere. Dette er utrolig gode nyheter, sier minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø.. Fra venstre: Nora Marie Hammer, Iselin Nybø og Leander Foss, Foto: Joachim Steinbru

Debatten om lekser er like aktuell året rundt, men kanskje spesielt rundt skolestart. Noen foreldre ønsker at barna skal slippe lekser for å få mer tid til fritidsaktiviteter og lek, andre mener at barne deres har et godt læringsutbytte av leksene. I dag så er det ikke slik at lekser i utgangspunktet er pålagt i skolen, det er noe som den enkelte kommune eller skole eller lærer må ta stilling til, alt ettersom. Det er heller ingen konsensus i fagmiljøene om at lekser generelt sett gir et bedre læringsutbytte, dette kommer enkelt og greit an på den enkelte elev og hvordan lærerne strukturerer sine timer.

Jeg har et veldig enkelt syn på lekser i skolen, og det er at det må være opp til den enkelte lærer å gi lekser slik det gavner den enkelte elev.

I dag kan både kommune og rektor bestemme om lærerne skal gi lekser eller ikke, men det er lærerne som jobber med elevene, og det er de som bør styre dette. Det er en tillit vi må ha til lærerne.

Dessverre er det slik at de som ikke føler tillit, arbeider under frykt for å gjøre feil. Derfor er det dessverre et utgangspunkt for mange lærere i dag at man setter opp lekser som fast punkt på arbeidsplanen, og så fyller man dette opp med innhold.

Utgangspunktet burde være det motsatte—nemlig at læreren gir lekser etter behov, og da gjerne ikke etter en arbeidsplan (iallfall ikke en som strekker seg over flere uker), men gir lekser basert på det faktiske innholdet i timene, slik at leksene er tilpasset innholdet i timene og ikke omvendt. Utgangspunktet må være at lekser er noe man aktivt tar stilling til om man skal ha til en annen dag, og at det ikke går automatikk i at man må ha det.

I dag så trenger som sagt ikke en skole å ha lekser, men i praksis så ligger det en forventning om å nå fastsatte mål gjennom å gjøre lekser, og da vil en lærer gjerne ønske å dokumentere at man har gjort alt man kan for å nå de målene. Denne forventning må man til livs, både blant lærere, foreldre og samfunnet ellers.

Det er gode grunner til å ha en debatt om lekser, ikke om politikere skal fjerne de eller ikke, men for å gi lærerne rom og tillit til å ta selvstendig valg angående lekser. Utgangspunktet til elevene og de foresatte er også veldig forskjellig, og nettopp derfor må man sette den enkelte elevs behov i sentrum.

En skolepolitikk basert på tillit og ikke på frykt er den beste skolepolitikken for framtida.

Marius Skeie

Leder, Tinn Venstre

Leserinnlegg i Rjukan Arbeiderblad 15. september 2018, hovedinnlegg i Varden 14. september og i TA 17. september.