Regjeringen vil gi 8,4 millioner til Vinje-senteret

Vinje-senteret, Foto: Vinje-senteret

I forbindelse med Nynorsk Kultursentrums 25-års feiring på Ørsta, slapp kulturminister Trine Skei Grande(V) nyheten om at regjeringen foreslår investeringsmidler til Vinje-senteret.

Det er snakk om 3,1mill kroner allerede i 2019, mens det blir gitt tilsagn om ytterligere 5,3mill i senere budsjettår. Samlet blir det 8,4 mill. som sikrer ombygging og påbygging av gamle Vinje skule, sier fylkesleder i Venstre Torgeir Fossli.

Vi er svært glade for å kunne bidra til at Aasmund Olavsson Vinje får sin rettmessige plass på kulturkartet i Telemark og at vi samtidig får den første allmenne kulturinstitusjonen i Norge som arbeider med nynorsk dikting og journalistikk i hele sin bredde. – Venstre har i tidligere budsjett-forhandlinger sikret driftsmidler til basisutstillingen, mens regjeringen altså nå også bidrar til at bygget kommer på plass, avslutter Fossli.

Dette er fantastiske nyheter for alle som har et hjerte for kulturlivet i Telemark, sier Veslemøy Wåle (H), – Vinje er kjent som en kulturell kraftstasjon i Telemark og dette vil bygge opp under den posisjonen de har etablert seg knyttet til den immaterielle kulturarven.

Regjeringen befester dermed det tverrpolitiske arbeidet som er lagt ned. Her har mange gode krefter jobbet sammen for å få på plass statlig støtte til byggeprosjektet på Vinje-senteret.

I 2011 tok Vinje kommune kontakt med nynorsk kultursentrum om å utvikle et litterært senter i Vinje. Siden den tid har prosessen gått opp mot fylket, departementet og regjering.

-Idag er vi bare glad for at regjeringen følger så godt med på det som skjer i Telemark, sier fylkesleder i Vestfold og Telemark FRP Frode Gaasland Hestnes.

 

Trine på besøk i Telemark
Foran fra venstre: Jørn Inge Næss (FrP), Trine Skei Grande (V), Veslemøy Wåle (H), Emilie Schäffer (H) Midterst fra venstre: Signy Gjærum (V), Torgeir Fossli (V), Geir Arild Tønnessen (V) Bak fra venstre: Gustav Søvde (V), Lars Solbakken (V)