Minneord Dominikus Nagell Bjordal

Dominikus Bjordal til minne, Foto: Steinar Skartland/vikebygd.org

Dominikus Nagell Bjordal gikk bort 20. september, 85 år gammel. En fullsatt Vikebygd kyrkje tok avskjed med ham 26. september.

Bjordal vil særlig bli husket for at han satt 16 år som ordfører i daværende Ølen kommune mellom 1983 og 1999, men han var en politisk sjel gjennom alle år.

Den politiske karrieren hans startet i Bodø då han som 20-åring gjekk inn i Flyvåpenet og utdannet seg til flytekniker. Han ble valgt inn i bystyret i Bodø og ble senere leder av Nordland Venstre. Mellom de politiske dragkampene koplet han av med jakt og fiske i fjellet. Friluftsinteressen gjorde ham til leder av Norges Jeger- og Fiskerforbund for en periode.

Han flyttet hjem igjen til Ølen som 41-åring for å ta over slektsgården Bjordal. I 1976 ble han overtalt til å stille på en bygdeliste for Vikebygd til kommunevalget. Litt senere var han med på å stifte lokallag for Venstre i Ølen.

Han var vararepresentant for Venstre til Stortinget for Hordaland i perioden 1981-1985, men fikk aldri møtt. Han stod deretter på førsteplass på Hordaland Venstre sin stortingsvalgliste i 1989 og Hordaland Unge Venstre døpte da sin grønne valgkampminibuss for «Dominibuss», men Bjordal manglet til slutt noen hundre stemmer på å komme inn. Med sin tilknytning til både Nord-Norge og Vestlandet, ville han hatt store muligheter til å se landet i sammenheng hvis han hadde blitt valgt inn.

Bjordal arbeidet blant annet aktivt for kulturliv og nye arbeidsplasser i nærmiljøet, og det var Venstres sosialliberale grunntanke som ble lagt til grunn når han skulle ta stilling i konkrete saker. Alle mennesker, uansett fødselssted og trosretning, skulle ses på som likeverdige, og gis mulighet til å utnytte sine evner i arbeid og fritid, uavhengig av bosted.

Bjordal stod i sin tid i bresjen for å etablere Ølen videregående skole, var gudfaren for Idébanken – et tiltak for å skape nye arbeidsplasser i alle bygder i kommunen – og ildsjelen bak fylkesflyttingen for Ølen og kommunesammenslåingen med Vindafjord.

Etter at han i 2007 ble leder i kommunen sitt eldreråd, ble han ofte omtalt som eldregeneralen – en mann som hadde mange gode innspill om saker som var viktige for eldre i Vindafjord.

Selv om Bjordal valgte å melde overgang til Senterpartiet i Vindafjord de siste årene av sitt virke, så vil han bli husket som en profilert og viktig Venstrepolitiker. Han gjorde en imponerende innsats for både partiet og for lokalsamfunnet og regionen gjennom flere tiår og har vært en inspirasjonskilde for mange samtidige Venstrepolitikere.

Vi hedrer og takker ham for hans store innsats og integritet og kondolerer hans familie og nærmeste.

Styret, Hordaland Venstre

Kilder: Haugesunds avis og nettsiden til Vikebygd