Bergen Venstres nominasjonskomités forslag til bystyreliste for valget 2019

Foto: Tallak Rundholt

Bergen Venstres nominasjonskomité har innstilt på forslag til bystyreliste for Bergen Venstre ved bystyrevalget 2019.

Nominasjonskomitéen mener at vi har kommet frem til en meget solid innstilling med svært gode toppkandidater som sikrer både kompetanse, kontinuitet og fornyelse.

De tre øverste kandidatene Erlend A. Horn, Julie Andersland og Per Arne Larsen har alle erfaring som gruppeleder og komitéleder og Erlend og Julie er begge byråder. Dette sikrer at Venstres toppkandidater kan bekle alle tenkelige toppverv i Bergen kommune.

På fjerdeplass innstiller komitéen Grete Line Simonsen og på femteplass ungdomskandidat August Simonsen. Det er ingen familiær tilknytning mellom Grete Line og August.

Nominasjonskomitéen innstiller på fem forhåndskommulerte kandidater.

Komitéen er godt fornøyd med dette forslaget til bystyreliste og ønsker Bergen Venstre lykke til med nominasjonsmøtet.

Med vennlig hilsen

Anders Skoglund
Leder, Bergen Venstres nominasjonskomité.

Nominasjonskomitéens forslag til bystyreliste 2019

1. Erlend Horn M Bergenhus
2. Julie Andersland K Ytrebygda
3. Per-Arne Larsen M Åsane
4. Grete Line Simonsen K Bergenhus
5. August Simonsen M Fyllingsdalen
6. Njaal Hendrik Neckelmann M Bergenhus Dissens Møller: Heine Johansen
7. Astrid Knutsen Hårstad K Årstad
8. Heine Johansen M Laksevåg Dissens Møller: Njaal H. Neckelman
9. Marit Gjerstad K Åsane
10. Gard Aasmund Skulstad Johanson M Åsane
11. Åsta Årøen K Laksevåg
12. Lars-Jacob Hove M Fyllingsdalen
13. Ingrid Nergaard Fjeldstad K Fyllingsdalen
14. Galo J. Austegard M Bergenhus
15. Elisabeth Vannebo K Årstad
16. Kjell- André Johannesen M Arna
17. Hannah Grace Taylor K Bergenhus
18. Arild Horn M Årstad
19. Karoline Hovland Lyngstadaas K Åsane
20. Harald Queseth M Åsane
21. Margareth Hjartåker K
22. Marianne Kristvik Holmedal K
23. Marius Solberg M
24. Ida Vegler K
25. Anders Waage Nilsen M
26. Christer M.L. Bendixsen M
27. Trude Sletteland K
28. Jo Einride Lid M
29. Tom Hiis Bergh M
30. Erling Birkeland M
31. Saima Akhtar K
32. Grete Kvilvang K
33. Jarle Andersen M
34. Tobias Bashevkin M
35. Victoria Schei K
36. Kirolos N. Nathan M
37. Giske Clausen K
38. Jan Børge Sagmo M
39. Ulvhild Eide K
40. Frode Nergaard Fjeldstad M
41. Hilde Horn K
42. Tallak Liavåg Rundholt M
43. Anne Hunderi K
44. Morten Nødtvedt M
45. Lene Hatlem Søvik K
46. Jon Simonnæs M
47. Grethe M Berg K
48. Vegard Løknes M
49. Sunniva Eide K
50. Espen Viddal M
51. Hanne Kvilhaugsvik M
52. Kjersti Brevik Møller K
53. Sindre Horn M
54. Emina Koch K
55. Torstein Stråtveit M
56. Tone Bjørndal K
57. Peder Lofnes Hauge M
58. Åse Bollmann K
59. Stian Skår Ludvigsen M
60. Olav Garvik M
61. Gro Gjelsvik K
62. Anders Skoglund M
63. Torodd Iversen M
64. Anton Engen M
65. Gunn-Vivian Eide K
66. Geir-Kjell Andersland M
67. Idun K. Bortne K