Interimsstyret for Vestland Venstre

Foto: Yngve Horvei

Etter at fylkesstyra og sideorganisasjonane i mars/april 2018 peika ut medlemmer i tråd med vedtaka på fylkesårsmøta, er samansetjinga av Interimsstyret som følgjer:

Alfred Bjørlo, leiar av Interimstyret

Åsta Årøen, Hordaland Venstre

Trude Risnes, Sogn og Fjordane Venstre

Kari Østervold Toft, Venstrekvinnelaget

Daniel Gangeskar, Unge Venstre

 

Interimsstyret hadde sitt fyrste møte 24. mai 2018.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**