Programnemnda for Vestland Venstre

Foto: Sauda Venstre

Den felles prcogramnemnda for Vestland Venstre starta sitt arbeid med fylkesvalprogrammet for 2019 før sommaren. Dei tek sikte på å leggje fram eit førsteutkast kring 1. november og dette vil presenterast på den lokalpolitiske nettverkssamlinga før nominasjonsmøtet laurdag 10. november.

Nemnda er samansett slik:

Frå Hordaland:
Geir Kjell Andersland – 414 18 980 – geir.kjell.andersland@venstre.no
Rolf Nesheim – 400 43 575 – rolf.nesheim@nesheimutleie.no
Kristine Drake – 413 00 097 – [email protected]
Agnes H Bernes (Unge Venstre) – 907 87 545 – [email protected]
Venstrekvinnelaget: Anne-Beth Njærheim – 915 16 011 – [email protected] /
Elizabeth Toft Erichsen – 473 38 178 – [email protected]

Frå Sogn og Fjordane:
Odd Bovim – 977 23 396 – [email protected]
Erlend Yndestad – 905 85 407 – [email protected]
Gunhild Berge Stang – 976 53 785 – [email protected]
Trude Risnes – 481 68 287 – [email protected]
Anne Kristin Villar Sundal (Unge Venstre) – 947 83 698 – anne.kristin.sundal@venstre.no

 

 

Geir Kjell Andersland (bilete) er konstituert som leiar av nemnda og Odd Bovim er nestleiar.

Elizabeth Toft Erichsen er sekretær for nemnda.