Bedre tilbud på Sørlandsbanen

Foto: Jernbaneverket

Denne uken ble det kjent at det britiske selskapet Go-Ahead blir tildelt kontrakten for drift av Sørlandsbanen. Venstres Tove Eivindsen og Petter Toldnæs mener det er gode nyheter for pendlere på Sørlandet og i Stavangerregionen.

– Hensikten med jernbanereformen er at kundene skal få et bedre tilbud. Kombinasjonen av en bedre tilpasset rutetabell med minst like mange avganger og planene om modernisering av vognene som kjører, gjør at alt ligger til rette for at reisende får en bedre opplevelse på toget, sier Eivindsen, som for tiden sitter på Stortinget som vara for Jon Gunnes i Transport- og kommunikasjonskomiteen.

– Alt ligger til rette for et bedre tilbud på Sørlandsbanen, sier Tove Eivindsen

I tillegg lover Go-Ahead i sitt tilbud at de vil gjøre det mer attraktivt å kjøre tog, gjennom en bedre sømløshet mellom ulike transportmidler og nye transporttjenester. Kunder vil kunne benytte samme billett på ulike transportmidler, og en el-bil delingsordning vil øke tilgjengeligheten for kundene.

– Go-Ahead har ambisjoner om at flere vil ønske å ta toget, og dermed skape mer attraktive grønne reisekjeder i folks hverdag. Dette vil gi et løft for kollektivtilbudet og en bedre kobling mellom ulike transportmidler i Stavangerregionen, og gjøre færre avhengig av å kjøre bil, sier Eivindsen.

Sørlandsbanen er første strekning som legges ut for konkurranse som følge av jernbanereformen, som ble vedtatt av Venstre, Høyre, Frp og KrF i 2015. Over en tiårsperiode vil kostnadene til driften av togtilbudet på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen, bli halvert. Dette er midler som kan gi forbedringer i jernbanetilbudet over hele landet.

– Dette er gode nyheter for både miljøet og pendlere i landsdelen, sier Petter Toldnæs

– Jeg synes dette er en veldig spennende utvikling for Sørlandsbanen. Go-Ahead har levert et tilbud som sikrer både forutsigbare priser, legger til rette for flere og bedre togtider som korresponderer bedre med annen kollektivtransport, og de vil differensiere tilbudet med både lavprisbilletter og eksklusive billetter til ulike segmenter. Selskapet legger opp til å styrke passasjergrunnlaget gjennom et mer attraktivt tilbud, noe som er gode nyheter for både miljøet og pendlere i landsdelen, sier Petter N. Toldnæs, leder i Agder Venstre.

Fakta om avtalen:

  • Go-Ahead er et av Storbritannias største tog- og buss-selskaper og transporterer årlig over 1 milliard passasjerer i Storbritannia alene. Go-Ahead står for om lag 30 pst av alle togreiser i Storbritannia
  • Togselskapet har forpliktet seg til å samarbeide med lokale myndigheter for å sikre gode overganger mellom tog og annen kollektivtransport
  • Go-Ahead må forholde seg til takstbegrensninger gitt av Jernbanedirektoratet og takstene vil derfor ikke øke
  • Prisene kan likevel variere mer ved at Go-Ahead kan tilby ulike rabatter og produkttillegg
  • Det er de samme togene som skal brukes, men Go-Ahead vil bygge om noe for økt komfort og tilby ytterligere servicetilbud rettet mot pendlere
  • Arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse gjelder, og dette gir berørte ansatte i NSB en rett til å bli med over til Go-Ahead
  • De ansatte er fortsatt sikret samme arbeids-, lønns- og pensjonsvilkår
  • Jernbanedirektoratet har en 12-dagers-periode før kontrakt kan signeres, og et endelig resultat foreligger formelt ikke før kontrakten er undertegnet