Gunhild Berge Stang på topp for Vestland Venstre

Foto: Jostein Vedvik

Nominasjonsnemda for Vestland Venstre har samrøystes føreslått Fjaler-ordførar Gunhild Berge Stang som listetopp til det nye Vestland fylke.

Gunhild peika seg tidleg ut som eit naturleg førsteval. Ho har solid erfaring både som ordførar, fylkestingsrepresentant i Sogn og Fjordane og som medlem av Venstres landstyre. Ho har både tillit og standing innad i Venstre – lokalt og nasjonalt, seier leiar i nominasjonsnemda, Peder Lofnes Hauge.

Delt innstilling på andreplass

På andreplass har nemnda levert ei delt innstilling, mellom Geir Kjell Andersland og Anne-Beth Njærheim. Begge sit på fylkestinget for Hordaland Venstre i dag. Nemnda meiner begge to vil vere gode andrekandidatar, både i valkampen og ikkje minst i det politiske arbeidet i Vestland fylkesting.

– Både Geir Kjell og Anne-Beth har lang politisk røynsle og nemnda syntes det var krevjande å velje. Vi vektla ulike moment, og landa på ei delt innstilling, seier Lofnes Hauge.

Unge Venstre på tredje
Nominasjonsnemda har samrøystes føreslått Agnes Hoshovde Bernes på tredjeplass. Ho var Unge Venstre sin prioriterte kandidat. Agnes sit i kommunestyret i Radøy og er innstilt til Unge Venstres sentralstyre.

– Det er kjekt å kunne plassere unge kandidatar høgt på lista. Agnes er eit stort talent som Vestland Venstre ynskjer å satse på, seier Lofnes Hauge.

I nominasjonsarbeidet har nemnda så langt som råd forsøkt å balansere omsynet til geografi- og kjønnsfordeling.

– Denne lista tek omsyn til både kontinuitet og fornying. Nemda er nøgde med heilskapen og meiner dette ei god liste som heile Vestland Venstre kan stille seg bak, seier Lofnes Hauge.

Dette er eit framlegg frå nominasjonsnemda. Den endelege vallista blir vald på Vestland Venstre sitt nominasjonsmøte i Førde den 10. november.

Kontakt:
Gunhild Berge Stang – 976 53 785
Leiar av nemnda Peder Lofnes Hauge – 951 22 689

Innstilling til fylkesliste for Vestland Venstre

 1. Gunhild Berge Stang, Fjaler
 2. Anne-Beth Njærheim, Bømlo/Geir Kjell Andersland, Bergen (Delt innstilling 5/5)
 3. Agnes Hoshovde Bernes, Ungdomskandidat/Alver
 4. Alfred Bjørlo, Stad
 5. Tom Hiis Bergh, Bergen
 6. Elizabeth Toft Erichsen, Øygarden
 7. Astrid Hårstad Knutsen, Bergen
 8. Jan Henrik Nygård, Kinn
 9. Åsta Årøen, Bergen
 10. Torstein Tvinnereim, Stryn
 11. Geir Angeltveit, Stord
 12. Jon Ove Lomheim, Luster
 13. Margunn Østrem, Voss
 14. Jan Børge Sagmo, Bergen
 15. Nina Herland, Ullensvang
 16. Ingrid N. Fjeldstad, Bergen
 17. Daniel Gangeskar, Kinn
 18. Hanna Menes, Sogndal
 19. Astrid Dale, Bjørnafjorden
 20. Njål Eliasson, Kinn
 21. Grete Line Simonsen, Bergen
 22. Bjørn Tore Sund, Osterøy
 23. Terje Horvei, Aurland
 24. Marit Gjerstad, Bergen
 25. Rolf Nesheim, Alver
 26. Else Mundal, Sogndal
 27. Anton Engen, Bergen
 28. Ragnhild Handeland, Kvinnherad
 29. Gunn Merete Paulsen, Sunnfjord
 30. Galo Austegard, Bergen
 31. Kari Østervold Toft, Øygarden
 32. Kjersti Brevik Møller, Bergen
 33. Ronny Knutsen, Askøy
 34. Bjørn Arne Mjåseth, Askvoll
 35. Siri Kristoffersen Hamre, Bergen
 36. Jostein Osnes, Etne
 37. Kariann Myklebust Fagerli, Stad
 38. Jo Lerheim, Bergen
 39. Elin Seim, Voss
 40. Morten Holmberg, Vik i Sogn
 41. Idun Bortne, Bergen
 42. Astrid Larsen, Stord
 43. Elias Slåtten, Sunnfjord
 44. Lene Hatlem Søvik, Bergen
 45. Tove Kristin Sleire Tistel, Masfjorden
 46. Marianne Øren, Lærdal
 47. Njaal Neckelmann, Bergen
 48. Merethe Jentoft, Askøy
 49. Kåre Jarl Langeland, Bremanger
 50. August Simonsen, Bergen
 51. Bjørn Magne Hufthammer, Austevoll
 52. Ingebjørg Flyum Bjørlo, Stad
 53. Marius Solberg, Bergen
 54. Ingrid Nisamjan, Kvam
 55. Åge Avedal, Sunnfjord
 56. Harald Queseth, Bergen
 57. Vanja Espeland, Bømlo
 58. Bjarte Gangeskar, Gloppen
 59. Gard Aasmund Skulstad Johanson, Bergen
 60. Brith Ediassen, Øygarden
 61. Gunnar Osland, Askvoll
 62. Lars- Jacob Hove, Bergen
 63. Mona Haugland Hellesnes, Ulvik
 64. Klaus Iversen, Kinn
 65. Julie Andersland, Bergen
 66. Synnøve Handeland, Kvinnherad
 67. Vigdis Tonning, Sunnfjord
 68. Anne Kristin Villar Sundal, Stad
 69. Erlend Horn, Bergen
 70. Ingebjørg Winjum, Voss

————————————————-

Den felles nominasjonsnemnda for Sogn og Fjordane Venstre og Hordaland Venstre har vore samansett slik:

Medlemmene i nominasjonsnemnda frå Sogn og Fjordane Venstre er:

 1. Gunvald Ludvigsen, Eid
 2. Vigdis Tonning, Jølster
 3. Eva Ramstad, Sogndal
 4. Marit Barsnes Krogsæter, Flora
 5. Unge Venstre: Anne Kristin Sundal

Medlemmene i nominasjonsnemnda frå Hordaland Venstre er:

 1. Peder Lofnes Hauge, Bergen
 2. Ingebjørg Winjum, Granvin
 3. Synnøve Handeland, Kvinnherad
 4. Kjersti I. Vevatne, Venstrekvinnelaget
 5. Unge Venstre: Naomi Ghebiregzabher

Peder Lofnes Hauge har vore leiar av nemnda

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**