Trines tale til landskonferansen

Foto: Venstre

Venstreleder og kulturminister Trine Skei Grandes tale til landskonferansen handlet både om Venstres gjennomslag i regjering, om verdiene Venstre bygger vår politikk og vår ideologi på, og om den viktige jobben Venstrefolk over hele landet skal gjøre i lokalvalgkampen. Her kan du lese utdrag og se video av talen.

Trine om statsbudsjettet

«Før valget så sa Venstre at vi ville ha en regjering som tok bedre vare på miljøet og som var bedre for barna, gjennom samarbeid på borgerlig side og med Erna Solberg som statsminister. Etter valget sa vi at vi ville ha en regjering som skulle gjøre Norge grønnere, rausere og mer sosialliberalt. Nå har vi lagt fram vårt første forslag til statsbudsjett. Det viser at Venstre utgjør en forskjell.

Det er et rausere budsjett som løfter de minste, blant annet med 900 millioner på målrettet innsats mot å bekjempe barnefattigdom. ra neste høst vil 46 500 barn mellom 2-5 år få rett til gratis kjernetid i barnehagen. Det er et av de viktigste grepene vi kan gjøre for å bekjempe barnefattigdom og sikre at alle, uansett bakgrunn, får ta del i fellesskapet.

Vi skal ta imot 3000 kvoteflyktninger. Det gjør oss til det 6. beste land i verden i faktiske tall, og det beste sett i forhold til folketallet.

Vi skal også gjennomføre et integreringsløft, og i statsbudsjettet setter vi av nesten en halv milliard for å få flere i arbeid, flere til å gjennomføre skole, flere som kan lykkes i å skape seg et liv i Norge.»

Trine om liberale verdier og kunnskap:

«Venstre har alltid hørt hjemme i det politiske sentrum. Det betyr at vi alltid jobber hardest for å hjelpe de svakeste – som vårt engasjement for rusomsorg og psykiatri. Det er derfor vi kjemper for å løfte bistanden, fordi det er vårt moralske ansvar.

Og sentrum har alltid stått for å løfte frivilligheten. Det gjør vi fordi vi vet at det ikke bare er staten som er fellesskap. Nei, fellesskap finnes overalt, og bygges nedenfra, ved å spre makt og huske at utgangspunktet alltid er enkeltmennesker. Felleskap er ikke et sosialdemokratisk ord, det er et varmt og flott ord hvor likeverd er drivkraften. Ikke likhet. Og fellesskap er så MYE mer enn stat.

Det er noen som prøver å sette et skille mellom verdier, ideologi og politiske resultater. Det synes jeg er rart. For hva er verdier verdt om de ikke hele tiden kan gjøres om til politikk som hele tiden pusher verden framover? Sosialliberale vil alltid måle sin politikk i resultater for folk. Fordi fellesskapene vi bygger, bygges best med individer som gjennom sine valg deltar i dem. Det skaper tillit i et samfunn, fordi tillit bygges ikke av en stat, men mellom mennesker.

For Venstre er kunnskap en verdi. Kunnskap frigjør mennesker, myndiggjør folk og demokratiserer samfunnet. Kunnskap bygger samfunn nedenfra. Slik skal vi bygge et samfunn med mindre forskjeller, som gir folk mulighet til å ta makt i sine liv. Gjennom vår satsning på skolen, på at alle barn skal ha en god lærer, bygger vi mennesker og et samfunn der folk er frie, og tar ansvar for hverandre og for fellesskapet.

Det er også derfor vi har hjerte for gründerskap og de som er villig til å ofre noe, for å skape noe. Fordi vi tror på skaperkraften i mennesker. Fordi vi vil spre makten i næringslivet. Vi vil heie på de som skaper noe i et samfunn, fordi vi har troen på at vi klarer å finne bedre løsninger hvis menneskerers kreativitet og innsatsvilje slippes fri.»

Trine om miljø – vår tids største verdikamp

«Hver generasjon må få definere sin frihetskamp. Men det er én frihetskamp som er viktigere enn alle andre for oss som lever i dag – og det er klimakampen. Skal vi sikre at friheten til barna våre og de som kommer etter oss ikke DRAMATISK innskrenkes, må vi ta ansvar.

Noen tror kanskje at klimakampen handler om å lese tunge forskingsrapporter og drive avansert finregning på ulike utslippsbaner.

Nei, klimakampen er også en verdikamp, som går til kjernen av vår sosialliberale ideologi. Verdien er å ta vare på vår kilde og våre felles livsgrunnlag – slik at framtidens generasjoner skal ha like stor frihet som oss: Friheten til å puste i ren luft, bade i rene vann og bli sliten av en fjelltopp vi alle eier litt av.

Virkemidlene har endret seg, men verdiene bak og ideologien er helt lik. Kloden vår trenger noen som kjemper for den og for friheten. For at barna våre ikke bare skal oppleve flommer og tørke, men også urørt natur, et hav uten plast og en rettferdig fordeling av naturressurser.

Det vi gjør fungerer. Men vi må gjøre mer:

  • Vi må skape nye markeder, for eksempel for elferger
  • Vi må fortsette å satse på grønn skipsfart For kortreist mat er bra, men vi vil ikke få kortreiste bananer eller kaffebønner. Vi kommer til å handle på tvers av kontinenter.
  • Flyene våre må gå på bærekraftig diesel og småflyene på elektrisistet.
  • Vi må bygge bærekraftige hus
  • Vi må få de store maskinene på byggeplasser, lastebiler og store maskiner over på nullutslipp

I 2050 – når mine to yngste grandnevøer er 33 år – skal de leve i et nullutslippssamfunn. Dette er vi på vei med i regjeringa, og aldri før har det vært en så offensiv politikk. Vi er stolte, men ikke fornøyde. Vi vil videre.»

Trine om lokalvalget

«Når vi stiller til lokalvalg i høst, er det fordi vi vil jobbe sammen for grønnere, rausere og mer sosialliberale kommuner over hele landet. Og vi må vite at vi er på samme lag. For politikk er en kamp for å skape en bedre framtid for alle.

Lokaldemokratiet er selve grunnlaget for demokratiet vårt. Da trenger vi folk som vil stille til valg fordi de vil gjøre en innsats, fordi de vil gjøre hverdagen for folk litt bedre, som vil gjøre kommunen sin litt bedre. Og som vil lytte til de som ikke har den sterkeste stemmen, de minste barna, de svakeste gruppene i samfunnet vårt, og jobbe for å gi dem det de trenger for å skape seg et bedre liv. Det er det demokrati, og ikke minst lokaldemokrati, handler om.

Verden endrer seg hele tiden. Da må også våre politiske svar utvikle seg. Men verdiene våre ligger fast. Også i en verden hvor endringer skjer raskere enn noen sinne. Det er det som gir meg tryggheten til å stå i tøffe kamper, og stå opp for våre verdier, uansett hvem som utfordrer dem.»