Vestre Toten Venstre – Styret 2018

F.v Per Håkon Granum, Kristin Ringerud, Stine Hansen og Jan Svein Asprusten, Vestre Toten Venstre

Styret for Vestre Toten Venstre i 2018 består av følgende medlemmer:

Leder: Stine Hansen, tlf 98673412
Nestleder: Per Håkon Granum, tlf 95821252
Sekterær: Kristin Ringerud, tlf 90681477
Kasserer: Jan Svein Asprusten, tlf 48279911
Styremedlem: Sikandar Hayat
Styremedlem: Frode Barstad