Venstre tar oppvekst og ungdom på alvor

«En representant fra Ungdommens kommunestyre skal ha møte- og talerett i kommunestyret.»

I Fellesemndas møte 23.10.18 foreslo Venstres Ingunn Herstad Hensel dette. Venstre fikk fullt gjennomslag. Faktisk ergret enkelte andre politikere seg over ikke å ha kommet på dette selv, så godt var Venstres forslag.

I praksis betyr dette at barn og unge skal bli tatt skikkelig på alvor i den nye kommunen. De får en plass ved bordet. Deres interesser og perspektiver skal bli hørt i formelle fora.

Ungdommens kommunestyre får dermed mer reell makt. Fordi en av representantene kan viderebringe saker til kommunestyret.

Ungdommen vil tilføre oss voksenpolitikere nye perspektiver i sakene. Som vi har behov for. Forhåpentligvis klarer vi voksenpolitikere å tilrettelegge i kommunestyremøtene for deltakelse fra ungdommen. Ved å opptre som gode forbilder, droppe hard retorikk og snakke uten for mye stammespråk. Det vil gjøre lokalpolitikken mer tilgjengelig for flere – og kanskje derfor også mer interessant å følge med på. Det styrker demokrati og åpenhet.

Venstre styrker mangfoldet. Politikken er ikke til for en liten snever gruppe mennesker. Den er til for oss alle. Og et særskilt ansvar har vi for barn og unges oppvekst i den nye unge kommunen. Den nye kommunens hovedutfordring er oppvekstfeltet. Vi trenger ungdommen ved bordet.

Venstre skulle også ønsket at noen andre partier enn Venstre valgte ungdom på kumulert plass på valglistene. Men foreløpig ser det ganske magert ut. Venstre er imidlertid stolte av at vår tredjekandidat på kumulert plass er en ung kvinne på 19 år. Venstre mener dette styrker vår liste, vår politikk og vårt arbeid.

Venstre mener vi blir fattigere på perspektiver om vi snevrer inn politikken til «de med erfaring og kompetanse, som alltid vet best».

Ingunn Herstad Hensel

Fellesnemda

Indre Østfold Venstre

 

Sogn og Fjordane Venstre sett ungdom først!

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**