Sakspapirer og oppdatert innkalling til nominasjonsmøte i Bergen Venstre 30.10.2018

Rundholt

Kjære Venstremedlem

Som tidligere proklamert i e-post den 6 September 2018, samt kunngjøringer via blant annet https://www.venstre.no/aktivitet/nominasjonsmote-22/ kommer her innkalling og sakspapirer til Bergen Venstre sitt nominasjonsmøte.

Direkte etter BV sitt nominasjonsmøte blir det som tidligere kunngjort, valg av delegater til Nominasjonsmøte for fylkeslisten til Vestland Venstre.

Bergen Venstres nominasjonskomité har innstilt på vedlagt forslag til bystyreliste for Bergen Venstre ved bystyrevalget 2019.

Nominasjonskomitéen skriver: Vi mener å ha kommet frem til en meget solid innstilling med svært gode toppkandidater som sikrer både kompetanse, kontinuitet og fornyelse.

De tre øverste kandidatene Erlend A. Horn, Julie Andersland og Per Arne Larsen har alle erfaring som gruppeleder og komitéleder og Erlend og Julie er begge byråder. Dette sikrer at Venstres toppkandidater kan bekle alle tenkelige toppverv i Bergen kommune.

På fjerdeplass innstiller komitéen Grete Line Simonsen og på femteplass ungdomskandidat August Simonsen. Det er ingen familiær tilknytning mellom Grete Line og August.

Møte finner sted: Fylkesbygget Agnes Mowinckels gate 5, 1 etg

Møte avholdes den 30. oktober kl 17-21

Vedlagt ligger følgende sakspapirer

  1. Forslag til saksliste m/program
  2. Forslag til forretningsorden
  3. Nominasjonskomiteens innstilling til listen for lokalvalget 2019
  4. Forslag til delegasjon til nominasjonsmøte til Vestland fylkesting 2019 Førde 10-11 November (som tidligere annonsert)

Styrets leder tar selvkritikk på at møtebok ikke er sendt ut tidligere. For fremtiden vil dette naturligvis bli rettet opp.

Møtebok Nominasjonsmøte 30.10.2018