Erlend Horn på topp for Bergen Venstre

Hauge

Venstres sosialbyråd Erlend Horn ble i kveld nominert som Bergen Venstres førstekandidat på valglisten til lokalvalget 2019. Les hans tale til nominasjonsmøtet og se hvem han har med seg på laget her.

Kjære Bergen Venstre!

Løsningen på den globale klimakrisen står og faller med utviklingen i de store byene, mener forskere. Mere enn 70 prosent av utslippene skjer her. Grønn storbyutvikling er et av de viktigste virkemidlene for å nå målene i Paris-avtalen.

Slik oppsummerer Fremtiden i våre hender klimatoppmøtet i nettopp Paris, hvor et rekordstort antall ordførere og representanter for byer og regioner i Europa samlet seg for å diskutere hvordan byer av ulik størrelse kan bidra til å løse vår tids største utfordring: klimaendringene.

I dette ligger Venstres viktigste misjon i Bergen:

Vi skal sørge for at Bergen er en del av løsningen på klimaendringene, gjennom å fortsette å skape en bærekraftig, grønn og klimavennlig by.

En by som legger til rette for og satser på bane, buss og sykkel.
En grønn og trivelig by med plass til mennesker.
Et enklere og bedre Bergen.

Kjære Bergen Venstre,
tusen takk for tilliten dere har gitt meg i kveld. Å få lov å være deres førstekandidat og en del av dette laget gjør meg takknemmelig og stolt.

Politikk handler dypest sett om tillit.
Vi som i kveld har fått tillit fra Bergen Venstre skal nå ut og be om tillit på ny – fra velgerne.

Startskuddet gikk i kveld. Valgkampen er i gang.

Vi skal ut å møte velgerne og be om tilslutning til at Bergen fortsatt skal være en Venstrestyrt by. Skal vi lykkes må vi klare å få frem alt vi har fått til de siste fire årene, men like viktig: Hva vi ønsker å få til.

***

I 2015 gikk vi til valg på å gjøre Bergen grønnere. Det har vi lykkes med.

Utslippene går ned!
Elbilandelen går opp!
Trafikken går ned!
Sykkelandelen går opp!

Miljøpolitikken har blitt bedre.
Klimaperspektivet har blitt viktigere.
Bergen har blitt grønnere – fordi Norges eneste liberale miljøparti har blitt modigere og tar styringen når vi kan, også når det er kontroversielt eller vanskelig.

Selv om vi har lykkes med å gjøre Bergen grønnere har vi fortsatt en vei å gå.
Skal Bergen bli Norges grønneste storby bør Bergen fortsatt styres av Venstre.
Vi skal bruke det neste året på å fortelle velgerne at Venstre er den fremste garantisten for en bærekraftig, grønn og klimavennlig byutvikling. Vi skal gjøre Bergen grønnere gjennom å legge til rette for bane, buss og sykkel. Vi skal regulere trafikken, slik at byluften blir bedre. Vi skal bygge parker, strender og lekeplasser. Vi skal elektrifisere havnen, og sikre elbil-fordeler.

Og sist, men ikke minst: Vi skal være garantisten for videre utbygging av bybanen.

Våre klima- og miljø-gjennomslag har vi fått fordi vi søker makt, er villige til å samarbeide og tar ansvar for dag til dag-styringen av Bergen. Etter valget fikk vi på plass en politisk plattform – sammen med våre venner i Ap og KrF – som byrådet arbeider systematisk for å gjøre til virkelighet, hver eneste dag.

Den politiske plattformen er full av god Venstrepolitikk. Vi får ukentlige gjennomslag for Venstrepolitikk – langt mer enn hva oppslutningen vår skulle tilsi.

Plattformen bygger på tre hovedpilarer – som snytt ut av Venstres partiprogram:

Den første pilaren er at trygg økonomistyring og verdiskaping skal ligge til grunn for all politikk. Med driftsresultater på 4,6 prosent i snitt i årene 2015 til 2017 har det vært mulig å driftsfinansiere investeringer, samtidig som vi har bygger opp disposisjonsfondet vårt raskere enn antatt. Ved utgangen av 2017 var sparekontoen vår på størrelse med pensjonsgjelden. Selv om vi fremdeles har trange økonomiske rammer å forholde seg til, har vi på mange måter friskmeldt økonomien, og vi har gjennomført den økonomiske snuoperasjonen vi lovet velgerne!

Den andre pilaren er at Bergen skal være en rettferdig og inkluderende by, hvor alle har like muligheter. En by bør måles på hvordan den tar vare på de svakeste. Byrådet har i fire år prioritert dem som trenger kommunen mest. Vi har gjennomført en historisk satsing på rusomsorgen, og blant annet fått på plass et etterlengtet sprøyterom. Vi har sørget for verdighet og grunnleggende sanitærtilbud for tiggere og bostedsløse. Vi har fått på plass helsehjelp for papirløse.

Vi har bosatt rekordmange flyktninger og vi har løftet LHBTI-politikken til nye høyder og gjort Bergen til Norges skeiveste storby. Dette er Venstres sosiale liberalisme i praksis.

Den tredje, og kanskje viktigste, pilaren er at Bergen skal være en foregangskommune på klima og miljø, med ambisjon om å bli Norges grønneste storby.

Å gjøre Bergen grønnere er Bergen Venstres viktigste sak. Og slik går det en grønn tråd fra klimatoppmøtet i Paris til et hvert medlemsmøte, styremøte eller årsmøte i Bergen Venstre. En bærekraftig, grønn og klimavennlig byutvikling må være en del av løsningen, og i Bergen er det et ansvar som hviler på oss.

Vi har allerede blitt konfrontert om samarbeidsspørsmålet – og vi kommer nok til å bli konfrontert om dette gjennom hele valgkampen.

Det gir oss mulighet til å kommunisere politikk. Det er langt verre om vi blir usynlige.

Samarbeidsspørsmålet i 2019 er egentlig veldig enkelt.

Vi går til valg på det byrådssamarbeidet vi sitter i, som gir oss gjennomslag og som vi trives i. Dersom det ikke skulle gå vil vi ha mest mulig gjennomslag for vår politikk og vi lukker ingen dører. Fordi vår politikk trengs, ikke minst for å sikre videre bybaneutbygging.

Bergen Venstre være villige til å gripe makt for å gjennomføre politikken vår.

Jeg vil ikke at Bergen Venstre igjen skal havne i opposisjon.

Vi er best når vi styrer.
Bergen blir bedre av at vi styrer.

I 2015 gikk vi til valg på et borgerlig byråd, men som han som fikk kjeft da det stod på forsiden av BT at vi også kunne samarbeide med Ap, så vet jeg at vi aldri låste noen dører. Bergen Venstre er et liberalt og borgerlig parti – som er samarbeidsvillig og konstruktivt.

Bergen blir bedre av at Venstre styrer. Og vårt fremste løfte til velgerne som stemmer på oss er følgende:

Gir de oss tillit skal vi gi dem valuta for stemmene i konkrete gjennomslag som gjør Bergen grønnere.

Jeg gleder meg til det som blir en krevende valgkamp. Vi skal spurte et maratonløp fra i dag og helt inn til valgdagen i september 2019. Året vi har foran oss kommer til å kreve mye av oss, både kandidater, tillitsvalgte, ansatte og alle medlemmene våre. Det både tror og håper jeg alle er innstilt på. Det vil komme mange lange dager, men det skal også bli velig moro!

I tre år har vi vært en del at et viktig politisk prosjekt i Bergen. Dette prosjektet har ikke sluttdato om et år.

Bergen Venstre er kanskje et lite lag, men vi er søren meg det beste laget. Dette laget skal nå ut å møte velgerne, slik at vi kan fortsette å gjøre Bergen grønnere!

Igjen: Tusen, hjertelig takk for tilliten!

Venstres valgliste i Bergen 2019

1. Erlend Horn
2. Julie Andersland
3. Per-Arne Larsen
4. Grete Line Simonsen
5. August Simonsen
6. Njaal Hendrik Neckelmann
7. Astrid Knutsen Hårstad
8. Heine Johansen
9. Marit Gjerstad
10. Gard Aasmund Skulstad Johanson
11. Åsta Årøen
12. Lars-Jacob Hove
13. Ingrid Nergaard Fjeldstad
14. Galo J. Austegard
15. Elisabeth Vannebo
16. Kjell- André Johannesen
17. Hannah Grace Taylor
18. Arild Horn
19. Karoline Hovland Lyngstadaas
20. Harald Queseth
21. Margareth Hjartåker
22. Marianne Kristvik Holmedal
23. Marius Solberg
24. Vegard Løknes
25. Anders Waage Nilsen
26. Christer M.L. Bendixsen
27. Trude Sletteland
28. Jo Einride Lid
29. Tom Hiis Bergh
30. Erling Birkeland
31. Saima Akhtar
32. Grete Kvilvang
33. Jarle Andersen
34. Tobias Bashevkin
35. Victoria Schei
36. Kirolos N. Nathan
37. Giske Clausen
38. Ingemar Gundersen
39. Ulvhild Eide
40. Frode Nergaard Fjeldstad
41. Hilde Horn
42. Tallak Liavåg Rundholt
43. Anne Hunderi
44. Morten Nødtvedt
45. Lene Hatlem Søvik
46. Jon Simonnæs
47. Grethe N Berg
48. Knut Camillo Tornes
49. Anders Wallacher Haukås
50. Espen Viddal
51. Hanne Kvilhaugsvik
52. Kjersti Brevik Møller
53. Sindre Horn
54. Emina Koch
55. Torstein Stråtveit
56. Tone Bjørndal
57. Peder Lofnes Hauge
58. Åse Bollmann
59. Stian Skår Ludvigsen
60. Olav Garvik
61. Gro Gjelsvik
62. Anders Skoglund
63. Torodd Iversen
64. Mimi Simonsen
65. Øystein Skofteland
66. Ulrik Tallhaug Sydnes
67. Pascual Strømsnæs
68. Øystein Sletten
69. Anton Engen
70. Gunn-Vivian Eide
71. Geir Kjell Andersland
72. Idun Kristine Bortne