Glad for KrFs veivalg

Foto: Venstre

– Jeg er veldig glad for at KrF har valgt å fortsette det gode samarbeidet vi har hatt i mange år. Vi har stått sammen med KrF i sentrum i lang tid, og har hele tiden ønsket å fortsette med det. Samarbeidet mellom våre fire partier har gitt gode resultater for viktige saker vi har stått sammen om: En god skole for alle barn, å ta vare på miljøet, solidaritet med de svakeste i samfunnet og å skape nye arbeidsplasser over hele landet, sier Trine Skei Grande etter at KrFs landsmøte har vedtatt å fortsette samarbeidet med Høyre, Venstre og Frp.

– Vi er allerede enige om mye. Samarbeidet med og forhandlingene med KrF vil bygge på enigheter mellom oss. Enten det er tidenes grønneste nasjonale transportplan med historisk satsing på jernbane og kollektivtrafikk, en ambisiøs klimapolitikk og en skolepolitikk med flere gode og kvalifiserte lærere . Vi er enige om ar Norge skal ta et betydelig internasjonalt ansvar for verdens fattige og verdens flyktninger gjennom et raust bistandsbudsjett og at vi tar imot en høy andel kvoteflyktninger.

Det går godt i Norge i dag. Det er vekst i økonomien, og flere kommer inn i arbeidslivet. Elever lærer mer og flere fullfører videregående skole. Klimagassutslippene går ned. Flere rusavhengige blir sett og får et verdig tilbud.

Alle som har fulgt KrFs prosess har sett at den har vært krevende. Det var også den prosessen Venstre hadde før vi gikk inn i regjeringen. Samtidig har det vært en fremvisning av partidemokratiet som jeg tror mange borgere har hatt glede av å følge med på, og jeg håper det kan føre til økt engasjement for demokratiet og deltagelse i partier.

Jeg synes det er trist at Knut Arild ikke ønsker å fortsette som partileder etter å ha samarbeidet tett med ham i en så stor del av mitt politiske liv, men har forståelse og respekt for avgjørelsen.

Nå blir det travle dager fremover, med både budsjettbehandling i Stortinget og etter hvert regjeringsforhandlinger med KrF. Det er en viktig jobb for framtida som jeg gleder meg til å komme i gang med.

Trine Skei Grande, leder i Venstre

Samarbeidet mellom våre fire partier har gitt gode resultater for viktige saker vi har stått sammen om: En god skole for alle barn, å ta vare på miljøet, solidaritet med de svakeste i samfunnet og å skape nye arbeidsplasser over hele landet

Trine Skei Grande