Handlingsplan for grønn skipsfart

Ola Elvestuen på sjøen
Iskanten er ikke en kant. Det er en «iskantsone» og et Eldorado for livet i havet, sier Ola Elvestuen. , Foto: Venstre

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen inviterer til et bredt innspillsmøte om regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart mandag 5. november.

– Grønn skipsfart er en viktig del av regjeringens arbeid for å få en grønn omstilling av transportsektoren. Her er det et stort potensiale og store vekstmuligheter. Men det krever en stor satsing på innovasjon hvis vi skal nå målet, sier Elvestuen.

Ola Elvestuen i Lofoten
– Vi må sørge for at flere land ser mulighetene i grønn skipsfart. Da går utslippene ned, havene blir renere og norsk maritim industri, som sitter på løsningene, får et større marked, sier Ola Elvestuen.

Regjeringen arbeider med en handlingsplan for grønn skipsfart. Formålet med handlingsplanen er å samle og forsterke politikken for et grønt skifte i skipsfarten.

– Skip har en gjennomsnittlig levering på 25 år. Det innebærer at hver eneste investering vi gjør i dag vil ha påvirkning på miljøet i fremtiden. Dette er en særdeles kraftfull påminnelse om hvor viktig dette arbeidet er på lang sikt, sier Elvestuen.

Regjeringen ønsker å involvere næringsliv og organisasjoner aktivt i arbeidet med handlingsplanen og arrangerer derfor et bredt innspillsmøte mandag 5. november. Dette skal koordineres med det pågående arbeidet med infrastruktur for alternative drivstoff og målet om fossilfri kollektivtransport innen 2025.

– Vi må sørge for at flere land ser mulighetene i grønn skipsfart. Da går utslippene ned, havene blir renere og norsk maritim industri, som sitter på løsningene, får et større marked, sier Elvestuen.

Regjeringen foreslår i budsjettet å bevilge sju millioner kroner til det offentlig-private samarbeidet Grønt kystfartsprogram, for å utvikle grønne løsninger for flere typer fartøy. I tillegg foreslås det å bevilge ti millioner kroner over bistandsbudsjettet i 2019 til grønn skipsfart i utviklingsland. I Norge er det nå over 70 el-ferger i drift eller i bestilling. Dermed vil over en tredjedel av landets 200 ferger være el-ferger eller el-hybridferger i løpet av 2021.

Hver eneste investering vi gjør i dag vil ha påvirkning på miljøet i fremtiden

Ola Elvestuen