Må være føre-var på Nøkkeland

Utomhusplan fra 2011, Nøkkeland skole i Moss, Moss kommune

I 2011 bestemte bystyret seg for å være føre-var når det gjaldt stråling fra høyspenten ved Nøkkeland skole. I år anbefaler kommuneoverlegen å slutte med det. Det skjer til tross for at det forholdene med høyspenten og strålingen er den samme.

I 2011 fikk bystyret en utredning og en vurdering av strålingen på Nøkkeland. Kommuneoverlegen anbefalte den gang at man stengte av de arealer som lå over det som Statens strålevern har satt som «utredningsgrense» for nye bygg. Etter en samlet vurdering bestemte bystyret at man skulle sette denne «utredningsgrensen» lik en «tiltaksgrense» og dermed stenge av de arealene som lå over grensa når det gjaldt opphold på skolens område.

De faktiske målingene i årene etter dette, samt de beregninger som er gjort for gjennomsnitt for skoleåret, har hele tiden vist at strålingen ligger over denne grensen. Dette har vært helt tydelig i alle år det er målt.

Men, i motsetning til den gang, mener dagens kommuneovelege at det ikke er nødvendig å stenge av noen områder i det hele tatt. Når vi ser på saksframlegget til bystyrets behandling nå og det som ble behandlet i 2011, er det veldig mange likhetstrekk. Det er de samme forutsetningene som ligger til grunn angående stråling og usikkerhet rundt det – i dag som den gang. Målingene fra 2011 og fram til i dag har vært entydige og analysene har vist det samme over tid. Det er i grunn veldig like forhold på Nøkkeland i dag som i 2011.

Med ny kommuneoverlege blir det denne gang en ny konklusjon i saken. Venstre forstår at det er mulig å konkludere i begge retninger. Det visste bystyret også i 2011. Da valgte bystyret å være føre-var for ikke å bidra til mer usikkerhet og uro enn nødvendig blant foreldre og innbyggere. Derfor ønsker Venstre å beholde vedtaket fra 2011. Beholde prinsippet om føre-var. Det er viktig for foreldrene og barna.

Det er snakk om få år før høyspenten blir fjernet. En endring av prinsippet om føre-var vil skape begrunnet uro og bekymring. Hva taper vi på å opprettholde vedtaket fra 2011 til høyspenten er borte når vi samtidig kan bidra til mindre uro og usikkerhet?

Venstre ønsker ikke å åpne hele skoleområdet. Vi vil fortsatt stenge av de områder som er over den grensa bystyret satt i 2011. Det er like god grunn til å være føre-var nå som den gang.

Det ble flertall i bystyret for å opprettholde vedtaket fra 2011 (alle partiene med unntak av Ap).
Forslaget (med begrunnelse) som ble vedtatt:
Bystyret viser til vedtaket i bystyresak 16/2011 (11/11063). De fastsatte rammer for og etablerte rutiner som følger av vedtaket skal fortsatt legges til grunn for målinger og vurdering av stenging av arealer ved Nøkkeland skole fram til høyspenten kobles ut permanent.

Begrunnelse:
De premisser og rutiner som er fulgt siden 2011 har skapt forutsigbarhet, ro og trygghet for de familier som har barn på skolen. Det er viktig at man fram til høyspenten blir stengt av permanent, ikke skaper unødig uro og helsemessig bekymring for familier med barn på Nøkkeland skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**