Jubler for avgiftskutt for lokalprodusert øl

Det er nå vedtatt at små bryggerier får redusert alkoholavgift. For mikrobryggerier som Kjerlingland Brygghus med en beskjeden produksjon gir det en kjærkommen besparelse som kan styrke driften og bedre grunnlag for å satse videre. (Fra venstre: Bjarte Olsen, Petter N. Toldnæs, Ruben Myreng. Niklas Grønning og Trine Skei Grande.), Foto: Agder Venstre

Små bryggerier får redusert alkoholavgift fra 1. januar 2019. – En gladsak for lokal ølkultur, småskalaprodusenter og lokalt næringsliv, sier lokalpolitiker i Lillesand og sentralstyrerepresentant Petter N. Toldnæs.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Små bryggerier får redusert alkoholavgift fra 1. januar 2019.
Små bryggerier får redusert alkoholavgift fra 1. januar 2019.

Antallet mikrobryggerier i Norge har vokst kraftig de siste årene. I dag er det rundt 150 slike produksjonssteder rundt om i landet. Endringen er ventet å ha positiv effekt for mer enn 120 av disse.

Sikrer og skaper arbeidsplasser rundt om i landet

– Å støtte opp om småbedrifter og gründere er noe av det viktigste vi kan gjøre i næringspolitikken. Med dette forslaget vil regjeringen bidra til at flere bryggerigründere sikrer og skaper arbeidsplasser rundt om i landet, sier Toldnæs.

Han legger til at det er tøft å drive en liten bedrift mot de aller største bryggeriene. Avgiftsreduksjonen er ønsket og foreslått av Bryggeri- og drikkevareforeningen.

– Jeg er glad for at den blågrønne regjeringen leverer, slik at vi stimulerer til nyetablering og lokal småskalaproduksjon, understreker Toldnæs.

På gründerturné gjennom landet besøkte Trine Skei Grande over 300 gründerbedrifter. I Bergen ble hun tatt imot av Jens Eikeset på bryggeriet 7Fjell, en bedrift som har vokst stort på bare tre år.
På gründerturné gjennom landet besøkte Trine Skei Grande over 300 gründerbedrifter. I Bergen ble hun tatt imot av Jens Eikeset på bryggeriet 7Fjell, en bedrift som har vokst stort på bare tre år.

Bra for distriktene

Både Toldnæs og Trine Skei Grande besøkte en rekke mikrobryggerier i fjor. De understreker at det er gledelig at endringer de har gått i bresjen for nå gjennomføres.

– Det ligger mye kultur i øl. Kortreist mat og drikke er i vinden. Dessverre driver mange omtrent på dugnad, for det er så kostbart å være ølgründer. Med forslaget vårt blir det mer lønnsomt å brygge og selge. Det er også bra for distriktene, sier kulturminister og Venstre-leder Trine Skei Grande.

Endringene i praksis

Finansdepartementet har nå avklart at avgiftsreduksjonen kan gjennomføres uten godkjenning av EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Endringen innebærer at bryggerier som årlig produserer under 500 000 liter øl med styrke fra 3,7 til og med 4,7 volumprosent alkohol. Avgiftslettelsen gjelder for omsetningen av de første 200 000 literne.

  • Det gis 20 prosent avgiftsrabatt for de første 50 000 literne,
  • 15 prosent rabatt for volum mellom 50 000 og 100 000 liter,
  • 10 prosent rabatt for volum mellom 100 000 og 150 000,
  • 5 prosent rabatt for volum mellom 150 000 og 200 000 liter.
  • Maksimalt kan avgiftsrabatten utgjøre 550 000 kroner per bryggeri (med avgiftssatsene for 2018).

Avgiftsreduksjonen omfatter kun “små bryggerier, som er juridisk og økonomisk uavhengig av andre bryggerier, som produserer på en eiendom adskilt fra andre bryggerier og ikke brygger på lisens.”

Bli medlem i Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**