Avvik er bra!

Foto: Karin Frøyd

Ingrid Strümke i Larvik Venstre har fått publisert denne artikkelen i dagens Østlands-Posten. Hun skriver blant annet at alle må bli sett og tatt vare på og gitt muligheten til å utfolde seg og bidra til et fargerikt og raust samfunn uansett begavelse, helsesituasjon, kjønn, legning, alder eller nasjonalitet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

I en globalisert verden, styrt fra sentraliserte systemer sliter individet med å bli sett og få rom til å utvikle seg i harmoni med seg selv. Dette resulterer ofte i psykiske og sosiale problemer for den enkelte.

Derfor må mangfoldet i samfunnet bli styrket. Skole må hjelpe de svakeste, men også legge til rette for at de med spesielle talenter eller høy begavelse får sine arenaer og nødvendig støtte. Det må åpnes for at man kan velge om man vil bo sentralt, spredd eller mer avsides og garantere en like god tilgang til Internett, helsevesen og fellestransport ved å styrke hjemmemiljøet.

Det må åpnes for en inkluderende og verdig måte å eldes på ved å gi mulighet til et aktivt liv med meningsfulle oppgaver så lenge man ønsker. Disse må få en godtgjørelse som er både motiverende og viser respekt for innsatsen. Og når man nærmer seg tiden til å ta farvel med livet, må det finnes et godt og varmt sted å være, slik at man i trygghet og ro kan ta det aller siste steget.

Det er viktig at politikken setter mennesket i fokus!

Alle må bli sett og tatt vare på og gitt muligheten til å utfolde seg og bidra til et fargerikt og raust samfunn uansett begavelse, helsesituasjon, kjønn, legning, alder eller nasjonalitet. I lengden er kun et samfunn med mangfold et levedyktig og resistent samfunn!

Ingrid Strümke
Larvik Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**