HAUGESUND SKAL SELVSAGT TA REGIONALT ANSVAR

Varaordfører May Britt Vihovde, Haugesund Venstre

I dagens Haugesunds Avis svarer varaordfører May Britt Vihovde på leserinnlegg fra Lasse Fredheim i Haugesund Høyre:

Jeg blir litt forundret over Lasse Fredheim i Haugesund Høyre, som ønsker seg inn på regionalt nivå – nemlig Rogaland Fylkesting, mener at når det ikke er politisk vilje til kommunesammenslåing på Haugalandet, så skal kommunene «isolere» seg innenfor sine egne grenser og ikke løfte blikket utover egen kommune for å se hva som bidrar til felles utvikling – regional utvikling.

Vi må støtte nabokommunene

Skal jeg som folkevalgt i Haugesund virkelig ikke bry meg om hva som bidra til å utvikle regionen vår – Haugalandet? Skal jeg ikke glede meg over eller jobbe for at det etableres arbeidsplasser i Tysvær (Gismarvik Næringspark) fordi Tysværs folkevalgte ikke ønsket å slå seg sammen med oss? Skal jeg ikke støtte opp om økt havnevirksomhet på Husøy, (i tillegg til at jeg overhode ikke skal støtte Avaldsnes Dame Elite) – fordi havnen ligger i Karmøy kommune? Skal jeg blåse i Sveios kommune sine ønsker om et Vikingland i Sveio – de sa jo også nei til å slå seg sammen med oss?

Veslemøys drøm

Vi har FHK som er regionens elitelag på herresiden, som har adresse i Haugesund. Vi har Avaldsnes dame elite som er regionenes elitelag på kvinnesiden, med adresse Avaldsnes. Avaldsnes ønsker seg inn under paraplyen FKH, og slik jeg har oppfattet er dette blant annet for å nå et større publikum. Men også for at Veslemøy som i et leserinnlegg i Haugesunds Avis i desember 2016 (den gang spiller på Haugar j12), skrev at hennes drøm er en gang å spille på Haugesund stadion, skal kunne få mulighet til det, enten damelaget heter FKH damer, eller Avaldsnes Dame Elite.

Økonomi

Fredheim skriver at Haugesund stadion er finansiert av skattebetalernes penger. Det har han delvis rett i. Ombyggingen av stadion er lånefinansiert, og Haugesund kommune betaler stadionselskapet 10 millioner i årlig leie. 4 millioner får vi tilbake fra FKH. Så betaler Vard 100 000. Dersom Avaldsnes Dame Elite skal leie stadion vil årlig leie bli over 300 000. Det betyr at kommunen får økte leieinntekter som kan benyttes til for eksempel oppgradering av andre anlegg. Og skulle flere komme på stadion for å se på kamper, ja så kan det også gi andre økte inntekter både til klubbene og kommune. Det betyr at skattebetalerne i Haugesund kan få enda mer igjen for investeringene som er gjort.

Oppgradering av anlegg

Skulle FKH utvides til å ha et dame og et herrelag, så vil det i dag ikke være mulig for andre lag å spille her. Vi har bedt om å få full økonomisk oversikt over hva det kan bety i forhold til oppgradering på andre anlegg. Venstre har, sammen med de andre 6 partiene i flertallskoalisjonen, ikke lagt inn penger til eventuell oppgradering i andre anlegg. Rett og slett fordi vi vet ikke hvor mye det koster. Men vi støtter kommunedirektørens forslag om å bruke 7 millioner i budsjettet for 2019 til å legge kunstgress på Sakkestadbanen og bane 2. Disse pengene kan vi selvsagt vurdere omdisponert til andre nødvendige oppgraderinger om det skulle oppstå behov for det. Haugesund Høyre derimot har fjernetdisse investeringene i sitt budsjettforslag.

Både herre- og damefotball

Jeg ønsker meg både herre- og damefotball på Haugesund Stadion. Jeg heier på våre regionale topplag, enten de har adresse i Tysvær, Haugesund eller Karmøy. Vi er ikke så mange innbyggere i vår region. Vi må jobbe sammen for å støtte opp om våre toppidrettsutøvere, uansett hvor i regionen de bor.

 

May Britt Vihovde

Varaordfører Haugesund

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**