Styrk det gode!

Ingrid Strümke, nr. to fra høyre side., Foto: Karin Frøyd

Ingrid Strümke i Larvik Venstre har hatt et leserinnlegg i Østlands-Posten 23. november 2018. Hun filosoferer rundt ordet “skjønn” og kommer videre inn på at mennesker er forskjellige og at de er frie sjeler med ulike behov.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Styrk det gode!
Tilflyttet med stor beundring og respekt for nordmenn og Norge, legger jeg kanskje spesielt merke til særpreg som kan gå under i det moderne livs regler.

I denne sammenhengen oppdaget jeg ordet «skjønn». Å vise skjønn. Hvorfor stusset jeg over det? Språk, ord avslører sjelen til en nasjon. Og merkelig nok kunne jeg ikke finne et tilsvarende begrep i de språkene jeg er fortrolig med. Der trenger man bestandig mange ord for å beskrive det som nordmenn uttrykker med et ord. Og hva igjen betyr det?

Jeg tror at det er dypt forankret i den norske oppfatningen at mennesker er forskjellige og at de er frie sjeler med ulike behov som er viktig å gi muligheten til å utfolde seg. Et system kan dessverre aldri treffe behovene til alle. Siden ingen egentlig kan behandles likt, hvis det skal bli bra, må det vises skjønn for å gi en rettferdig mulighet til den enkelte.
Da kan man treffe dens behov og gi den muligheten til å utvikle seg, realisere seg, rett og slett leve et godt liv. Å vise skjønn betyr at det som er rett for den ene kan være helt uakseptabelt eller til hindring for den andre. Sjeldent har jeg møtt på mennesker som har en så sterk vilje til å utfolde og utfordre seg selv for å skape sin personlige tilværelse, kreve personlig frihet, både for sinn, kropp og når deg gjelder rom rundt seg som i Norge.

Og hva gjør den nye samfunnsutviklingen og globaliseringen med dette dypt forankrede behovet?

Jeg mener at det må kreves at politikerne finner en vei der kravene det moderne samfunnet med sin globalisering har, balanseres slik at den genuin norske folkesjelen fortsatt kan leve og puste. Dette klarer vi ved å innse at vi skal skape et liv for enkelte mennesker, ikke for en ansiktsløs masse og åpne for mangfold og selvbestemmelse i mye større grad. Det gjelder å legge til rette for at alle kan få fram det beste i seg selv og bidra med dette. Ved å styrke det gode kan vi sakte, men sikkert eliminere det uønskede. Ved tvang og trykk skapes mottrykk og frustrasjon som blir til hat eller psykisk lidelse.

Ingrid Strümke
Larvik Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**