Inviterer til minihøring om sirkulær økonomi

Venstre og Ketil Kjenseth gjennomfører minihøring om sirkulær økonomi på Stortinget 4. desember.
Venstre og Ketil Kjenseth gjennomfører minihøring om sirkulær økonomi på Stortinget 4. desember., Foto: Bjørg Lien

Lederen av Stortingets energi- og miljøkomité, Ketil Kjenseth (V), gjennomfører minihøring om sirkulær økonomi. Høringen gjennomføres på Stortinget. Nærmere 30 organisasjoner og næringsaktører deltar på høringen, samt klimaminister Ola Elvestuen.

Minihøringen gjennomføres 4. desember kl. 0830 – 11 00 på møterom T614, Stortingets loftsstue.

– Norge kan bli et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre, sier Kjenseth om bakgrunnen for minihøringen. I forbindelse med behandling av Meld. St. 45 (2016-2017) Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi, ba Stortinget regjeringen om å lage en nasjonal strategi for sirkulær økonomi.

Nøkkelaktører invitert

Som et innspill til dette arbeidet og strategien kommer nærmere 30 nøkkelaktører til å delta.

– Vi er svært glade for at så mange ønsker å delta og bidra med sin kompetanse. Sirkulær økonomi har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Dersom vi sammen kan finne tiltak som reduserera råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk, så er dette veldig bra for det arbeidet som står foran oss, sier Kjenseth.

Mener det haster

Under budsjetthøringene i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget påpekte en rekke aktører at det haster å få på plass en nasjonal strategi for sirkulær økonomi. I Regjeringens Jeløya-plattform slår regjeringen fast et mål om at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre.

Spørsmål som drøftes

  • Hva er de største mulighetene innen sirkulær økonomi i Norge?
  • Hva er de største barrierene for å få innført en mer sirkulær økonomi i Norge?
  • Hva må først på plass, for å lykkes med sirkulær økonomi i Norge?
  • Hvilken politikk stimulerer sirkulær økonomi?
  • Hva bør være målsetting for sirkulær økonomi i Norge i 2020 og i 2040?
  • Hvem må med – og hvem må med først?