Fylkesbudsjettet 2019: Vil bruke 363 millioner kroner på Skeisvang vgs

Foto: Haugesund Venstre

Skeisvang videregående skole i Haugesund skal renoveres og bygges ut for 363 millioner kroner i perioden fra 2019 til 2025.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Fylkestinget skal behandle fylkesrådmannen sitt forslag til økonomiplan for 2019 til 2023 i Haugesund den 11. og 12. desember 2018. Her er det satt av 363 millioner kroner til rehabilitering og utbygging av Skeisvang videregående skole i Haugesund. Fylkesutvalget behandlet forslaget tirsdag 28. november.

-Jeg er veldig glad for at det er tverrpolitisk enighet om å renovere og bygge ut Skeisvang videregående skole, sier Venstres fylkespolitiker Svein Abrahamsen. Dette har elevene og de ansatte ved skolen ventet på i mange år, og det er på høy tid at noe blir gjort.

Skeisvang vgs. har vel 700 elever og har et prekært plassbehov. Skolen har behov for flere klasserom og grupperom til elevene, flere funksjonsrom og arbeidsplasser til lærerne. Skolen tilbyr som eneste skole i nordfylket utdanningsprogrammet musikk, dans og drama og det er behov for bedre lokaler og spesialrom til disse elevene.

Skolen sine lokaler er fra 1961 og har et stort renoveringsbehov. En tilstandsrapport fra 2017 viste at Skeisvang er blant skolene i fylket med størst behov for renovering. Store deler av bygningsmassen trenger renovering, da den ikke holder dagens krav til standard.

Utbyggingen av Skeisvang vgs. skal også gi plass til den kommunale kulturskolen i Haugesund. Dermed vil kulturskolen få moderne lokaler og bli samlokalisert sammen med musikk, dans og dramalinjen ved Skeisvang vgs. Kulturskolen holder i dag til i gamle lokaler på Breidablikkhøyden.

Haugesund kommune vil dermed få samme løsning for kulturskolen som i Sandnes, hvor kulturskolen siden 2010 har delt hus med Vågen videregående skole, som har et bredt tilbud og stort fagmiljø innen estetiske fag. Samlokaliseringen har åpnet for tverrfaglig samarbeid og deling av ressursene, til beste for elevene.

I henhold til budsjettframlegget har investeringsprosjektet et kostnadsramme på 363 millioner kroner i perioden 2019 til 2015. Prosjekteringen vil starte i 2019 mens byggearbeidene vil starte opp i 2020/2021. Det nye bygget er planlagt innflyttingsklart fra skolestart 2022/2023. Rehabiliteringsarbeidene er planlagt å starte i 2023 og være ferdig i 2025.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**