Stavanger-budsjettet: Betydelig satsing på kultur og idrett

Annamaria Gutierrez i bystyredebatt 17. desember 2018., Foto: Stavanger Venstre

Det var en stolt og fornøyd KKI-leder, Annamaria Gutierrez (V), som redegjorde for flertallspartienes prioriteringer på kultur og idrettsfeltet i dagens budsjettdebatt i bystyret. Byjubilet, Filmkraft, MUST, ICORN og det frie feltet var bare noen av satsingene som ble vedtatt idag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Gutierrez (V) var også svært fornøyd med at det ble bevilget 50 millioner kroner til å realisere siste fase av Tou-visjonen. Nå ferdigstilles flertallspartienes storsatsing på Tou Scene!

Idretten ble også prioritert i årets budsjett. For flertallspartiene var det ikke aktuelt å gå med på rådmannens reduserte ambisjoner innenfor investeringer i helt nødvendige nye idrettsflater, slo Gutierrez fast. Nå bevilger flertallspartiene 70 millioner kroner i økte investeringsrammer, slik at det kan bygges multihaller i stedet for ordinære gymsaler ved de nye skolene på Storhaug, Madlamark og Vaulen.

Hele innlegget til Annamaria Gutierrez kan leses i sin helhet her:

Ordfører,

La meg starte med å skryte av Rådmannens innstilling og si at Stavangers kulturfelt fikk et betydelig løft ved Filmkraft, MUST og med en egen stilling til å koordinere de kommende byjubileene i 2025. Det var på sin plass og jaggu på tide. Det var bare noen få justeringer som måtte til for å gjøre forslaget enda bedre.

Venstre og de andre flertallspartiene løfter det frie feltet med enda en million, og jeg er personlig stolt av at byens festivaler og kunstnere nå har fått 9 millioner kroner å rutte med, til sammenligning mot starten av denne perioden da de hadde kun 7 millioner i 2016. Vi går mot en tid med kommunesammenslåing, og i den forbindelse kan jeg ikke uttrykke tydelig nok hvor viktig det frie feltet er for produksjonsinnhold, grasrotsatsing og talentutvikling.

Flertallspartiene anerkjenner Engøyholmen sin innsats med å bevare byens kystkulturarv. Derfor bevilger vi 300.000 kroner mer til Engøyholmen for delfinansiering av restaurering av sjøhustak/gavlvegg.

Stavanger vil i 2019 være en viktig del av Bokåret ved det internasjonale fribynettverket for forfulgte forfattere (ICORN), som administreres fra byen vår. Under den internasjonale Bokmessa i Frankfurt vil Norge være fokuslandet og festivaldirektørens begrunnelse for denne æren var ytringsfriheten, medienes uavhengighet og ikke minst: organisasjonen ICORN. I Venstre er vi stolte av arbeidet deres. Nå styrker vi sammen med flertallspartiene ICORN med 150.000 kroner i 2019.

Siste delen av Tou-visjonen skal snart ferdigstilles. Nå bevilger vi 50 millioner kroner til dette formålet, slik at alle oss som bor her i Stavanger snart kan glede oss til musikken som vil bli produsert i de nye lokalene.

Vi kan også være stolte av tekstforslagene som er lagt inn i flertallspartienes budsjett, og forventer at de blir fulgt opp på en god måte av administrasjonen. Blant annet ser vi at det er en lagersituasjon av kunst- og museale gjenstander som bør løses på en god måte.

Det er høy aktivitet i byens idrettsmiljøer: Rogaland Idrettskrets feirer snart 100 år, og Idrettsrådet feirer 50 år. Det er viktig å høre på dem når de sier tydelig ifra at det er stort behov for flere haller i Stavanger. Flertallspartiene hører på idretten og reverserer rådmannens forslag om kun å bygge gymsaler når de nye skolene på Storhaug, Madlamark og Vaulen bygges. Investeringsrammene økes derfor med totalt 70 millioner kroner, fordelt på 2020 og 2021. I det nye året skal bystyret behandle den reviderte fagplanen for idrett, og i den forbindelse kan jeg allerede nå bekrefte at idrettens behov for flere allsidige idrettsfasiliteter er reelle. Da kan ikke disse behovene løses med gymsaler.

Flertallspartiene ønsker også å være tydelige på at de nye flerbrukshallene som bygges også må gjøres åpne på kveldstid. Slik kan de være til glede for hele bydelen og idrettsklubbene der. Flerbrukshallene skal være viktige arenaer i nærmiljøene. Det er i tråd med samlokaliseringstanken, og gir ikke bare en samfunnsøkonomisk merverdi, men bidrar også til redusert trafikk gjennom kortere reisevei for de som vil drive med idrett.

Jeg er sikker på at budsjettforslaget Venstre og de andre flertallspartiene nå legger fram, er fornuftig og godt tilpasset til både idretten og kulturlivet i byen. Venstre prioriterer disse satsingene fordi vi mener at kultur og idrett gir et meningsfylt liv til byens befolkning i alle fasene av livet.

Takk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**