Historisk sjanse for pappaperm

Guri Melby
Guri Melby , Foto: Thomas Lien

Regjeringsforhandlinger med KrF vil være en historisk sjanse til å gi alle fedre selvstendig rett til betalt foreldrepermisjon, mener Venstre-representantene Guri Melby og Grunde Almeland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

I dag har far bare rett til å ta ut sin kvote av foreldrepermisjonen dersom mor har vært i jobb eller aktivitet før fødselen. Det samme gjelder ikke motsatt vei.

Prioritert i forhandlinger

– Alle partiene på Stortinget har fars selvstendige rett til lønnet foreldrepermisjon i sine partiprogram. Nå har vi sjansen, sier Melby.

Å innføre selvstendig uttaksrett for fedre vil koste mellom 600 og 800 millioner kroner. Men Melby og Almeland understreker at det er en av deres viktigste prioriteringer inn i eventuelle forhandlinger.

Likestilte omsorgspersoner

– Dette handler om å likestille far som omsorgsperson. Han skal ha lik rett som mor til å tilbringe tid sammen med barna sine det første året. Tidligere i år har vi innført tredelt foreldrepermisjon, som betyr at fedrekvoten nå utgjør én tredel av permisjonen totalt. Det var en viktig Venstre-seier, men får en bismak dersom far ikke får muligheten til å ta ut permisjon i utgangspunktet, sier Almeland.

Når forventningene til permisjonsuttak blir likere for begge kjønn, bør også rettighetene følge etter.

Grunde Almeland

Han fortsetter:

– Barn trenger trygg tilknytning til begge foreldrene sine. Norsk psykologforening mener tredeling er et universelt forebyggende tiltak som er bra for barnets psykiske helse. Etter at fedrekvoten først ble innført i 1993 har vi fått en generasjon mer tilstedeværende pappaer. Men ennå er det sterke forven

tninger til at de skal fortsette i jobb omtrent som før når de får barn, mens mor har lang permisjon. Når forventningene til permisjonsuttak blir likere for begge kjønn, bør også rettighetene følge etter.

Handler om holdninger

Rett til pappaperm og rause fedrekvoter er en forutsetning dersom vi skal bli et likestilt samfunn, mener Melby:

– Norge er det nest mest likestilte landet i verden. Samtidig er det dessverre ennå slik at kvinner jobber mer deltid enn menn, tjener mindre, og har færre maktposisjoner i samfunnet. Dette handler aller mest om holdninger. Skal vi kunne snu det i arbeidslivet og andre samfunnsarenaer, må vi starte hjemme. Både mor og far må få muligheten til å være like mye til stede for barna sine.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**