Lover å styrke barnevernungdoms rettigheter

Foto: Zachary Nelson

Regjeringen vil heve aldersgrensen for ettervern i barnevernet fra 23 til 25 år. Viktig for utsatt ungdom, mener Venstres Grunde Almeland.

-Dette er et viktig gjennomslag for utsatte barn og unge. Mange har vært bekymret for overgangen fra ungdom i barnevernet til voksenlivet. Det er ikke slik at man mister behovet for å ha noen å prate med fordi man har bikket 23 år. Ungdommer som har vært på barnevernsinstitusjon eller i fosterhjem skal ikke bli overlatt til seg selv idet de blir myndige. Det er ikke riktig å sende barn med tung bagasje rett ut i voksenlivet uten støtte, sier Grunde Almeland, som sitter i barne- og familiekomitéen på Stortinget for Venstre.

Mange ungdommer med erfaring fra barnevernet mangler et privat sikkerhetsnett, og overgangen til voksenlivet kan bli svært brå. Ettervern er i dag et barnevernstiltak for ungdom mellom 18 og 23 år. Ordningen skal gi nødvendig hjelp og støtte i overgangen til et selvstendig liv som voksne.

Sannsynligheten for å mestre overgangen til voksenlivet øker dersom ungdommene får gode og riktige ettervernstiltak.

– Nå håper jeg vi endelig får lovfestet retten til ettervern opp til 25 år, slik at vi sikrer en trygg og god overgang til voksenlivet for ungdom med erfaring fra barnevernet, avslutter Almeland.