Telemark Venstre vil opprettholde de regionale forskningssentra

Foto: iStock
Telemark Venstre støtter Telemarksforskning sitt høringssvar til Forskningsrådets synteserapport. Regionale forskningssentre er viktige kompetansearbeidsplasser i distrikta og ved å stille krav til minimum 40 ansatte vil et institutt som Telemarksforskning miste grunnbevilgningen på 15 % som er en forutsetning for at de kan drive vitenskapelig arbeid i tillegg til rein oppdragsforskning.
I Venstres stortingsvalgsprogram som heter det at vi vil «styrke virkemidlene for regional innovasjon og samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og næringslivet.» Nettopp det at vi har regionale forskningssentre muliggjør dette samarbeidet med det regionale næringslivet. Man er avhengig av regional tilstedeværelse for et slikt samarbeid, også i et fylke som Telemark. Stiller man krav om 40 ansatte vil man ikke kunne unngå konsolideringer med resultat i sentralisering og da på sikt risiko for strukturendringer som kan føre til at et velrenommert forskningssenter som Telemarksforskning forsvinner. Det må være kvaliteten på det som leveres som må være avgjørende, ikke størrelsen på instituttet som utfører det.
Rapport og høringssvar finner man her.
Torgeir Fossli, fylkesleder
Marius Skeie, nestleder
Solfrid Rui Slettebakken, nestleder
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**