Vestfold Venstre ønsker en god og fredfylt jul!

Foto: Privat

Det har vært et særdeles travelt år selv om det ikke har vært valgår. Lokalt har det vært sammenslåingsprosesser i noen kommuner og i fylkespolitikken det tilsvarende med sammenslåingen av Vestfold og Telemark til ett fylke fra 1. januar 2020.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Høsten har vært preget av budsjettarbeid. Venstre har vært med på å sette sitt preg på drift og kommende investeringer rundt om i kommunene. På fylkesnivå klarte Venstre å markere sine saker på en god måte. Det ble blant annet gjennomslag for lavere busspriser for ungdom (kr 250 mot tidligere kr 310) samt endrede aldersgrenser for barn og ungdom i det grensen på bussbillett heves for barn fra 4 til 6 år samt at aldersgrensen for enkeltbilletter heves fra 16 til 18 for barne-/ungdomsbillett.

Venstre fikk alle partiene i fylkestinget med seg på å sette av kr 400.000 i oppstart-/forprosjektmidler til et formidlingssenter for Munch i Åsgårdstrand.

Helhetlig plan for Oslofjorden kjørte Venstre fram som en Venstre-sak i budsjett og økonomiplan desember 2016 i fylkestinget. Da er det derfor svært gledelig at dette også har blitt en nasjonal sak som hele Stortinget sluttet seg til og hvor oppstartskonferansen ble holdt i november 2018.

Venstres opinionstall er ikke alltid like hyggelig lesning. Det føles litt urettferdig. Dette fordi vi selv har en følelse av i stor grad å ha lyktes med vårt regjeringsprosjekt. Vi får en masse gjennomslag, men uten at våre velgere ser ut til å premiere oss for det. Utad virker det som om vi må kompromisse en del. Vi har opplagt en jobb å gjøre for å markere vinnersakene.

Vestfold Venstre delte ut miljøprisen 2018 til Greve Biogass i forbindelse med verdens miljødag i juni. Det har vært flere besøk av Venstres stortingsrepresentanter og statsråder i fylket løpet av året. Aller best husker vi nok Trine Skei Grandes besøk ved de ulike kulturinstitusjoner i Re og Tønsberg i august. På Stortinget gjør vår stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad en god jobb med Venstres helse- og sosialpolitikk og er ellers tett på kommune- og fylkespolitikerne våre i fylket.

Fylkeslaget har gjennomført Venstreskolen med introduksjonskurs for nye og gamle medlemmer og har også hatt kurs for lokallagsledere og styremedlemmer.

Det er valgt et felles interimstyre for Vestfold og Telemark Venstre inn til det velges ett styre. På nominasjonsmøtet i september ble Kåre Pettersen valgt som 1. kandidat. Nå gjelder det å arbeide med både program og politisk plattform for det nye fylket og den kommende valgkampen.

Vestfold Venstre vil få takke for samarbeidet og for innsatsen som er nedlagt i lokallagene og på fylkesnivå. Nyt julefreden og feriedagene!

Takk for innsatsen og med ønske om en riktig god jul og godt nytt år til dere alle! 2019 blir et spennende år!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**