Velkommen til årsmøte i Bodø 26.-27. januar

Foto: Simen I. Vangen

Årsmøtet til Nordland Venstre gjennomføres på Radisson Blu i Bodø lørdag 26. januar kl. 10.00 til søndag 27. januar kl. 15.00.

Valg av utsendinger gjøres på medlemsmøte som innkalles med to ukers varsel. For å være valgbar som delegat til årsmøtet må medlemskontingent for 2018 være betalt.

Programmet er nå klart og finnes her.

Påmeldingsfrist er 19. Januar 2019 og skjer her. Fristen er satt for at vi skal være sikre på å skaffe hotellrom til alle, og påmeldte etter fristen kan i værste fall få overnatting på et annet hotell.

Bruk vedlagte skjema for påmelding og fullmaktsmelding. For effektiv gjennomføring av fylkesårsmøtet ber vi om at samtlige delegasjoner sender signert fullmaktsskjema sammen med påmelding. Fullmaktsskjema sendes til [email protected].

Følgende funksjoner deltar på Nordland Venstre sin regning:

Fylkesstyrets faste medlemmer og innkalte varamedlemmer.
Fylkestingsrepresentanter.
Gjester.

Lokallagene dekker utgiftene for sine utsendinger til årsmøtet.

Deltakeravgiften er 1900,- per deltaker. Dette dekker utgiftene til én overnatting, alle måltider og kaffepauser som er innlagt i programmet og en møteromsandel.
Avgiften betales ved påmelding til Nordland Venstre, bankgiro 4570.11.08543.

Vi ber om at lokallagene så langt som mulig planlegger reisen slik at det unngås å må bestille ekstra hotellovernattinger, og slik at man er tilstede fra møtestart til møteslutt.

Forslag til uttalelser og saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må meldes fylkesstyret ved [email protected] senest 19. januar 2019. Innspill etter dette vil ikke bli behandlet, men oversendes styret uten årsmøtebehandling.

Foreløpig saksliste for årsmøtet er vedlagt.

Årsmøtepapirene sendes deltakerne etter påmelding.

Vennlig hilsen

 

Anja Johansen

Leder, Nordland Venstre

 

Vedlegg: Delegatberegning Nordland V 2019, Fullmaktsskjema Nordland Venstre, Saksliste fylkesårsmøte Nordland Venstre 21.01.2019

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**