Nå skal vikingarven reddes!

Foto: Gjengangeren

-Dette lyder som musikk i mine ører, uttaler historiker og vikingentusiast og også nestleder i Vestfold Venstre, Kim Hjardar. Det er utrolig gledelig at vikingarven reddes!

I den nye og innholdsrike regjeringsplattformen som ble presentert 17. februar 2019 var det særlig ett punkt under overskriften Høyere utdanning som gledet. “Starte arbeidet med bygging av Vikingtidsmuséet”‘!

Vikingskip-samlingene på Bygdøy er den del av Kulturhistorisk museum som er eid av Universitetet i Oslo. I flere år har universitetet og muséet jobbet med planene for et nytt Vikingtidsmuseum som skal bedre bevarings- og utstillingsforholdene for de unike vikingskipene.

Nå skal det endelig skje. Vikingarven blir reddet! Den nye regjeringen forplikter seg nå til sette i gang prosessen som skal redde vikingskipene, gravgodset og samle vikingskattene under ett tak på Bygdøy, sier Kim Hjardar.

For Kim Hjardar (52) som også er lektor med hovedfag i vikingtid og nordisk middelalderkultur, er derfor regjeringsplattformens lovnad om å bygge vikingtidsmuseum en god nyhet. Med sin lange erfaring med formidling av vikingtiden gjennom tekst, bilder og arrangementer ser han lyst på fremtiden. For hele vikingfylket Vestfold er det også en meget god nyhet!