Bedriftsbesøk av Indre Østfold Venstre

Indre Østfold Venstre har mål om 100 bedriftsbesøk før valget

Vi vil gjerne besøke deres bedrift – ta kontakt med oss for avtale!

Indre Østfold Venstre og ordførerkandidat Ingunn Herstad Hensel skal gjennom vinteren og våren gjennomføre en rekke bedriftsbesøk i nye Indre Østfold kommune. Målet er å bli kjent med næringslivet i hele den nye kommunen. Vi ønsker å gjøre oss kjent med muligheter og utfordringer næringslivet opplever. Kunnskapen skal brukes for å utarbeide vår næringspolitikk. Vi kartlegger også noen særskilte spørsmål som står listet opp under. Besøkene inngår i vår valgkamp. Vi vil gjerne møte velgere, og snakke med bedriftsledere og ansatte om lokalpolitikk.

Det er ikke behov for noen særskilt tilrettelegging før besøket. En times besøk med en kaffekopp, en god samtale og en liten omvisning er ønskelig. Helst i tidsrommet 07.00 til 12.00 på hverdager.

Dette ønsker vi å samtale om:

Antall ansatte, omsetning og resultat?

Kort beskrivelse av utfordringer og muligheter bedriften opplever – på kort sikt og lengre sikt?

Hva ønsker eller forventer du av nye Indre Østfold kommune?

Hvordan skal kommunen opptre som tilrettelegger for lokalt næringsliv?

Møter dere på utfordringer i samarbeidet med kommunal forvaltning?

Har du andre forventninger til en ny og større kommune?

Hvordan kan ny stor kommune tilrettelegge for større lokale satsinger, innovasjon og nyskaping?

Hva skal til for at du kan ansette en til?

Har dere utfordringer med rekruttering av fagfolk?

Hva skal til for at du kan ansette noen med hull i CV´n?

Har dere lærlinger? Hvis ikke – hva skal til for at dere kan motta lærlinger?

Hvordan møter bedriften sentral og lokal klima- og miljøpolitikk, bærekraft og det grønne skiftet?

—————

Venstres primære politiske satsingsområder er næring, miljø, skole og enkeltindividet.

Venstres ordførerkandidat Ingunn Herstad Hensel kan kontaktes om du ønsker besøk i din bedrift:

– tlf 90992229 – epost: [email protected]

Ordførerkandidat Ingunn Herstad Hensel er medlem av Fellesnemnda og Utvalget for økonomi og eierskap (P3) for Indre Østfold kommune. Hun er også kommunestyrerepresentant og formannskapsmedlem i dagens Eidsberg kommune.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**