Indre Østfold Venstre på årsmøte i Viken Venstre

Indre Østfold Venstre er i Fredrikstad på Årsmøte og Stiftelsesmøte for Viken Venstre. Lørdag morgen ble siste årsmøte i Østfold Venstre avholdt og fylkeslaget ble deretter sammenslått med Akershus og Buskerud Venstre – til nye Viken Venstre.

Våre ungdommer Idun Gulla Dyrnes (om innvandring) og Fredrik Fosser (om K-en i KRLE) tar ordet i politisk debatt. Jenny Margrethe Hensel fikk støtte for sitt forslag til valgprogrammet på tema skolepolitikk.

Arjo van Genderen fra Ås Venstre ble Viken Venstres første leder.

Indre Østfold Venstre fikk følgende tillitsverv:

Idun Gulla Dyrnes ble valgt inn som styremedlem i det nye styret for Viken Venstre. Ingunn Herstad Hensel ble valgt som leder av valgkomiteen for Viken Venstre. Og Jenny Margrethe Hensel ble valgt inn som styremedlem i det nystiftede Viken Venstrekvinnelag.

Valgt som delegater til Venstres Landsmøte på Hell i mars:

Emmy Bråthen (Unge Venstre, fra Askim), Idun Gulla Dyrnes og Ingunn Herstad Hensel. Til varalistene her har vi Ulf Kolstad og Eirik Romstad.

Fredrik Fosser
(Foto: Indre Østfold Venstre)

Delegasjonen ved helgens Viken Venstre årsmøte 2019 var:

Per Arvesen, Marta Lindås, Synnøve Wangberg Ihlebekk, Kjetil Andersen, Ingunn Herstad Hensel, Idun Gulla Dyrnes, John Altenborn, Stina Lintho Lippestad, Fredrik Fosser, Jenny Margrethe Hensel, Mirlinda Asani (og Eirik Romstad – forfall).

Sosialt godt stiftelses- og årsmøte. Nye bekjente, gode samtaler og gode vedtak. Neste år stiller vi ennå bedre forberedt – og samkjørte. Det var første gang vi reiste som et samlet lag fra Indre Østfold Venstre.

Mirlinda, Synnøve og Idun voterer over uttalelser.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**