UTTALELSE: JA TIL SKOLEMAT

«Alt starter i skolen,» sier Eli Taugbøl og Venstre, Foto: Venstre

Ja til skolemat

Norge er blant få land i den vestlige verden som ikke tilbyr sine elever mat i løpet av skoledagen. Det ønsker vi å gjøre noe med.

Vi sier ja. Ja til skolemat til alle fordi næring gir læring. Det er en klisjé, men det er også et vitenskapelig faktum.

Gratis skolemat er et av de mest målrettede tiltakene for å bekjempe sosial ulikhet. Skolemat til alle jevner effektivt ut forskjeller og gir likere og bedre utgangspunkt for å lære. Felles måltider er viktig sosial læring. Skolemat er også et svært effektivt folkehelsetiltak. Gode, sunne matvaner fra tidlig alder er den beste investeringen man kan gjøre. Hver investerte krone er god samfunnsøkonomi, og gir besparing i den andre enden av livets spekter.

  • Telemark Venstre mener at retten til skolemat må lovfestes fordi alle barn fortjener sunn og næringsrik mat på skolen.

Uttalelse fra fylkesårsmøtet i Telemark Venstre 2. februar 2019