Karin S. Frøyd ny leder i Vestfold Venstre

Foto: Vestfold Venstre

På årsmøtet i Vestfold Venstre 2. februar 2019 overtok Karin S. Frøyd som fylkesleder. Valget var enstemmig og med akklamasjon. Hun overtok vervet etter Magdalena Lindtvedt som hadde bedt om avløsning etter 3 år i ledervervet. Hun ønsker å bruke sin tid i Larvik med kommunestyrearbeid og valgkamp i hjemkommunen. Karin S. Frøyd har vært medlem av fylkesstyret i 10 år, og har innehatt vervene som organisatorisk nestleder og sekretær. Hun er også vara til Vestfold fylkesting for Venstre.

Vestfold Venstres årsmøte 2019

Det ble likeledes foretatt enkelte suppleringsvalg til styret på grunn av omrokkeringer og at enkelte ønsket avløsning i styret. Med seg i styret for det neste året får Karin S. Frøyd også politisk nestleder Tone Lind Jørgensen (ny) og organisatorisk nestleder Raymond Henriksen. Herulf Johansen er nyvalgt sekretær. Kim Hjardar og Williams Gomes Correia (ny) er begge varamedlemmer i styret.

Årsmøtet fant sted på Quality Hotel Skjærgården, Langesund.

Fra 1. januar 2020 slås Vestfold og Telemark Venstre sammen til ett fylkeslag! Da vil det ble et nytt fylksstyre.

Styret 2019
Leder:
Karin S. Frøyd (ny)
Politisk nestleder: Tone Lind Jørgensen (ny)
Organisatorisk nestleder: Raymond Henriksen
Sekretær:
Herulf Johansen (ny)
Styremedlemmer:
Carl Otto Kielland (opplæringsansvarlig)
Gunnar Lehne (økonomiansvarlig)
Pål Skogli
Tone Skalpe Bjørnli
Håvar Bettum

Varamedlemmer:
Suzy Haugan, Henning Nilssen, Kari-Lise Rørvik, Kirsten Haaberg, Kim Hjardar (ny, tidligere nestleder) og Williams Gomes Correia (ny)

Redaksjonskomité for 2020-årsmøtet, komitéen blir felles med Telemark Venstre:
Dag N. Kristoffersen (leder), Aina Dahl. Vara: Carl-Erik Grimstad

Valgkomité for 2020-årsmøtet, komitéen blir felles med Telemark Venstre:
Magdalena Lindtvedt, Elin Berg Schmidt og Carl-Erik Grimstad. Vestfold Unge Venstre oppnevner en representant.
Vara: Anders Lauritz Haugene

Revisorer 2019-2020 (ikke på valg):
Stein Ivar Aafos og Kåre Pettersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**