UTTALELSE: POLITIET MISTENKLIGGJØR ELEVER

Logo Venstre
Logo Venstre, Venstre

Politiet mistenkeliggjør elever

Elevorganisasjonen (EO) har nylig gått til sak mot politiet etter at det igjen har vært en narkotikaaksjon ved Åssiden videregående skole. Vi i Telemark Venstre er tydelige på at skolen skal være et sted for læring, vennskap og utvikling. Forebyggende arbeid i rusomsorgen er viktig, men ransakelser av elever er ikke forebyggende.

Elever har også rett til frihet fra ransakelse uten konkret mistanke. Nettopp det skal være kjennetegnet på landet vårt: man er uskyldig inntil det motsatte er bevist, også for de som er elever på videregående. Argumentet om at de uskyldige ikke har noe å frykte holder faktisk ikke.

Ingen hadde funnet seg i at politiet hadde gjennomført en storstilt narkorazzia på et universitet eller en vanlig arbeidsplass – hvorfor skal videregående skole være et unntak?

Det man har å frykte er blant annet å feilaktig bli markert på av politihunden, og på den måten bli uthengt foran alle sine venner selv om man ikke har gjort noe galt. Noen vil si at det er med slik mistenkeliggjøring og hundesøk at kjeltringene skal tas. Men som oftest er ikke disse elevene kjeltringer. De er elever som sliter, og som trenger vår hjelp. Elevene må ha tillit til politiet, og den tilliten kan vi ikke bygge på uanmeldte, lovstridige narkorazziaer eller slike såkalte «preventive» aksjoner.

Vi i Telemark Venstre er glade for at Elevorganisasjonen står opp for elevers rett til privatliv, og støtter dem i denne kampen. Skolen skal være en trygg arena for alle, men det skal vi oppnå med hjelp og oppfølgning – ikke straff og mistenkeliggjøring.

Uttalelse fra fylkesårsmøtet i Telemark Venstre 2. februar 2019