Årsmøteuttalelse: Venstre vil gi næringsdrivende og små foretak forenklet skattemelding

Tiden er overmoden for en forenklingsreform for næringsdrivende og små foretak., Foto: Pixabay

Fylkesårsmøtet i Vestfold Venstre behandlet og vedtok i helgen fem politiske uttalelser. Den første uttalelsen publiseres her. Den var foreslått av Håvar Bettum, Re Venstre, og fikk enstemmig tilslutning.

Venstre vil gi næringsdrivende og små foretak forenklet skattemelding
Lønnsmottakere og skatteetaten har blitt spart for mye tid og ressurser ved innføring av minstefradrag til erstatning for dokumenterte utgifter til inntekts ervervelse.

Delingsøkonomien vil gjøre mange av oss til småbedrifter, og mange driver allerede småskala næringsvirksomhet i tillegg til fast arbeid, både på hobbybasis og som en start på noe som kan bli til noe større. En halv million nordmenn drømmer eller planlegger oppstart av egen virksomhet.

Bokføringsplikt tar mye tid, ressurser og fokus bort fra selve virksomheten, tid som kunne utviklet bedriften, ressurser som kunne gitt investeringer og bedre lønnsomhet. Mange småutgifter koster mer å bokføre enn hva bokføringen gir i redusert beskatning på overskudd. Mange kostnader har også et komplisert skille mellom næringsrelatert og privat.

Håvar Bettum var forslagsstiller til årsmøteuttalelsen

En lønnsmottaker får 45 prosent, inntil 100.000 kroner i fradrag uansett hvor lite utgifter hen har tilknyttet arbeidsinntekten. Næringsdrivende har kun dokumenterte og godkjente kostnader og fristes derimot til å pådra seg unødvendige og/eller lite hensiktsmessige innkjøp, utgifter og investeringer for å redusere skattbart overskudd. Et minstefradrag gir insentiver til mer bevisst kostnadskontroll og medfører en skattelette for småbedrifter.

Svært mye småvirksomhet drives uregistrert, det er anslått at 14 prosent av norsk økonomi er svart, en samlet omsetning på nærmere 500 mrd kroner årlig. Det er en sannsynlig sammenheng at plikter og omkostninger ved registrert virksomhet er en sterkt medvirkende årsak til dette.

Vestfold Venstre mener muligheten til en forenklet skattemelding for næringsdrivende vil gi en større andel registrert økonomi, øke skattegrunnlaget, øke andelen som tør starte virksomhet og redusere andelen konkurser, avviklinger, skjønnslikninger, straffegebyrer og rettslige forfølgelser av ubetydelig karakter.

Vestfold Venstre mener tiden er overmoden for en forenklingsreform for næringsdrivende og små foretak.

 

 

 

 

 

 

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**