Tankanlegget i fjellet ved Risavika må avvikles snarest for å unngå en miljøkatastrofe

I kommunestyret på torsdag skal vi stemme over et forslag om å bygge et nytt tankanlegg i Risavika. Sola Venstre er opptatt av at det eksisterende tankanlegget i fjellet som har hatt gjentatte lekkasjer må stenges snarest og ikke videreutvikles som selskapet ST1 ønsker.

Fjellanlegget er en potensiell miljøkatastrofe og det må utarbeides en plan for hvordan området i fjellet skal tømmes. Shell sa til Solabladet i mai 2014 at miljørisikoen ved det nye anlegget vil derimot være lavere enn ved fjelltankene. Dette fordi det nye anlegget vil ha bedre sikring ved lekkasje og andre tiltak som reduserer konsekvensene av eventuelle utslipp. Shell lovet den gang at de skulle lage en egen konsekvensutredning for arbeidet med å rydde og rense i fjellet. Denne foreligger ikke!

ST1 vil bygge tanker ved kaien og videreutvikle fjellanlegget

I saken som kommunestyret behandler torsdag, skriver ST1 at de «anser fjellanlegget på Snøde som ideelt for lagring av såkalte kategori 2-, 3- og 4-væsker som et supplement til et nytt tankanlegg ute, utover en ferdigstillelse av sistnevnte.» (Tilleggsnotat til Konsekvensutredning: høsten 2018)

Dette bekymrer oss sier kommunestyrerepresentant Ine Marit Torsvik Bertelsen – “Det er ikke ønskelig at fjellanlegget som har hatt flere lekkasjer er lenger i drift enn høyst nødvendig. Derfor fremmet vi også forslag om dette da saken var oppe til behandling i utvalg for plan og miljø sist uke”, fortsetter Torsvik Bertelsen. Dessverre fikk dette forslaget bare Venstre sin stemme.

Venstre vil derfor fremme forslaget igjen i kommunestyremøtet og håper at også de andre partiene er med og ta både innbyggerne og miljøet på alvor. Vårt forslag er som følger:

Utfra sikkerhets- og miljøhensyn forutsettes det at fjellanlegget avvikles når det nye tankanlegget er ferdigstilt og at det ikke blir et supplement til det nye tankanlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**