Årsmøteuttalelse: Tilbud om skolemat til alle skolebarn

Fylkesårsmøtet i Vestfold Venstre behandlet og vedtok i helgen fem politiske uttalelser. Denne uttalelsen var foreslått av Tone Lind Jørgensen, Tønsberg Venstre, og fikk enstemmig tilslutning.

Tilbud om skolemat til alle skolebarn

Regjeringen har varslet en ny folkehelsemelding til våren. Vestfold Venstre mener tiden er inne for at Norge får på plass en ordning som sikrer alle skolebarn tilbud om skolemat.

Skolemåltidet fremheves altså av fagmyndighetene som et godt tiltak mot sosial ulikhet i helse. Både Folkehelseinstituttet og Fagråd for sosial ulikhet i helse, oppnevnt av Helsedirektoratet, nevner et gratis, sunt måltid i skolen som et anbefalt tiltak.

Jørgensen
Tone Lind Jørgensen var forslagssstiller til uttalelsen.

I november 2018 uttalte Utdanningsforbundet, som organiserer 175.000 lærere, seg positivt til innføring av et måltid i skoletida.

Stadig flere kommuner og fylker tilbyr skolemat. Vestfold har fylkestingsvedtak om skolefrokost. Hordaland blir nå det tredje fylket som innfører gratis skolefrokost for alle elever i de 33 offentlige videregående skolene. Ordningen koster fylkeskommunen 6,5 millioner kroner i året. På Gystadmarka ungdomsskole på Jessheim får de 340 elevene tilbud om både frokost og lunsj for 350 kroner måneden.

Vinje kommune i Telemark var den første kommunen i landet med gratis skolemat til alle elevene. For 18 kroner dagen, betalt av kommunen, får elevene brødmat, kornblandinger, pålegg, frukt, grønnsaker og melk fire dager i uken, og varm lunsj hver torsdag. Måltidet er blitt en viktig miljøfaktor i Vinje-skolen, det fungerer inkluderende og oppdragende, det gjør også integreringen av asylsøkere enklere, og elevene er høflige mot hverandre. At voksne og barn spiser sammen, øker trivselen på skolen. Skolemåltidet brukes også til å markere festdager og de ulike årstidene.

Det beregnes at hele 80.000 barn ikke har med seg niste, og går sultne gjennom dagen. Å sørge for at barn får næringsrik mat er foreldrenes ansvar, sier motstanderne. Men selv de beste foreldrene er ikke tilstede i barnas arbeidsdag. Mange barn har ikke ro på seg til å spise frokost uansett hva foreldrene tilbyr, andre er småsultne når de har gått langt for å komme til skolen. De større barna går ofte til nærmeste godtebutikk eller bakeri i pausene, de små trenger bedre omsorg i skolen. Venstres prioritering bør være barna, og vi må legge til rette for optimal situasjon for læring, ikke minst når foreldrene ikke strekker til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**