Godt nytt fra årsmøtet i Trøndelag Venstre

Årsmøtedeltakerne Trøndelag Venstre 2019.
Årsmøtedeltakerne på Trøndelag Venstres årsmøte på Stjørdalen 2019, med nærmere 60 delegater. Foto: Ned Alley.

Trøndelag Venstre hadde årsmøte i Stjørdalen sist helg (2.–3. feb). Årsmøtet var godt besøkt, det var god stemning, og det var gode, engasjerte debatter. Fra Frøya deltok Arvid Hammernes og Johan G Foss.

Trøndelag Venstre vil heve distriktsfanen høgt

Svært mye på årsmøtet dreide seg om distriktspolitikk. Dette kan ha sammenheng med at Nord- og Sør-Trøndelag er slått sammen, og at Trondheim dermed er blitt en mindre dominerende del av helheten. Distriktspolitikken har fått ny «trøkk», som bl.a har gitt seg utslag i at Trøndelag Venstre har opprettet et eget distriktspolitisk utvalg.

Men Venstre som skoleparti fornektet seg heller ikke. Elisabeth Paulsen, gruppeleder for Venstre i fylkestinget, uttalte seg slik:

– Det beste vi kan gjøre for distriktsutviklingen, er å satse på kunnskap og skole i distriktene.

Årsmøteuttalelse om vindkraft

I forbindelse med valgprogram og årsmøteuttalelser ble det gjort mange gode vedtak. Her er ett av dem.

Trøndelag må få en helhetlig plan for vindkraft

Det bygges ut mye vindkraft i Trøndelag, og det er planer for flere nye utbygginger. Trøndelag Venstre vil si nei til nye utbyggingsplaner på land før en ny helhetlig plan for vindkraft er behandlet. Samtidig vil Trøndelag Venstre øke innsatsen for å utvikle vindkraft til havs og styrke arbeidet med energieffektivisering. Vi må satse videre på hydrogen, biomasse og solenergi. Det bør også være økt innsats på oppgradering av eksisterende vannkraftverk.

Vindkraft er bygget ut for å erstatte fossil energi. Norge produserer i dag langt mer fornybar energi enn vi bruker. Vindkraft er et viktig alternativ, men må ikke bygges ut slik at det ødelegger viktige og sammenhengende naturområder eller kommer i konflikt med reindriftsnæringen.

Det er knapphet på regulerbar fornybar energi i Europa. Det er derfor fornuftig at Norge kan eksportere fornybar energi og inngår i den europeiske utvekslingen av elektrisitet. Likevel kan ikke Norge ha en så stor produksjon at det bidrar vesentlig til å dekke behovet i Europa. Vi kan heller ikke bygge ut energi slik at det ødelegger viktig og sårbar natur.

Venstre mener det er nødvendig med en ny helhetlig plan for vindkraft i Trøndelag. Vi vil for nye foreslåtte prosjekter legge langt større vekt på vern av helhetlige naturområder også for å sikre større inngrepsfrie områder og sårbare miljøer som reindrift.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**