Riksantikvaren tilbyr støtte til Kulturminneplaner med frist 2020

Riksantikvaren KIK pr. 2018
Tone Lind Jørgensen

Politisk nestleder i Vestfold Venstre, Tone Lind Jørgensen, er opptatt av kulturminnevern. Hun oppfordrer alle landets kommuner til å få på plass Kulturminneplaner.

Riksantikvaren har bedt alle kommuner om å foreta en registrering av sine kulturminner, og deretter utarbeide en Kulturminneplan, innen år 2020. Programmet heter “Kulturminne i Kommunene”, KIK.

Dersom kommunene får det på plass før fristen utløper i 2020, så har vi en historisk sjanse til å få et landsomfattende register av landets kulturminner.

Venstre er partiet for kulturminnevern, og fagfeltet sorterer under Klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Så dette er en jobb for Venstrefolk i kommunestyrene!

Riksantikvaren bidrar med inntil kr. 100.000 til lønn og medvirkningsprosesser, samt kr. 200.000 til kompetanseoppbygging i kommunene, til fylkeskommunen, museum, samarbeidende kommuner eller andre aktører. Flere fylkeskommuner har også midler det kan søkes om.

Mer enn 330 kommuner har til nå startet arbeidet, og har mottatt støtte fra Riksantikvaren. Noen få har fullført, flere er underveis, men stadig mangler en god del kommuner. Noen få har fullført, flere er underveis, men stadig mangler en god del kommuner.

Hva er Kulturminneplan?

En Kulturminneplan er kommunens oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer, og inneholder en plan for forvaltningen av disse. Planen gir kunnskap om fortiden og avklarer hvilke kulturminner vi bør ta vare på for fremtiden. Riksantikvaren har alle praktiske informasjoner tilgjengelig på web, under, og kan bistå med å finne erfarne fagfolk som kan ta oppdraget. En viktig del av prosjektet er også at lokal kompetanse involveres i arbeidet.

De viktigste elementene i en Kulturminneplan er:
Beskrivelse av, og kart over, de viktigste kulturminnene i kommunen.
Forslag til forvaltning og skjøtsel av disse kulturminnene.
Plan for hvordan hensynet til kulturminnene skal integreres i øvrig kommunal planlegging og virksomhet.
Handlingsdel med tiltak for gjennomføring av planens målsettinger.

Kulturminneregistrering haster

Status for KIK pr. 2018. Rødt, ikke plan. Gult, underveis. Grønt, vedtatt plan.

Dette arbeidet haster ikke bare på grunn av Riksantikvarens frist. I møte med en akselererende fortetting, særlig i byene, blir situasjonen kritisk for mange kulturminner og kulturmiljøer. Kommunene er overlatt ansvaret for kulturminner fra etter 1850, som f.eks. den karakteristiske trehusbebyggelsen nedover kysten. Men de aller fleste kommunene har ikke egen kulturfaglig kompetanse. Fylkeskommunenes kulturarv kan gi råd, anbefalinger og komme med innvendinger, og i helt spesielle tilfeller involvere departmenetet. Men kommunene avgjør det meste, og ofte vinner kortsiktige økonomiske og politiske hensyn over langsiktig forvaltning av verdifull kulturarv.

Vi politikere har ansvar for at det legges til rette for en bærekraftig utvikling der historien blir med inn i framtiden. Kulturminner er viktige for å skape attraktive lokalsamfunn, for folks oppfatning av tilhørighet og for utvikling av kulturelle næringer og reiseliv. Derfor er det nødvendig å lage planer som identifiserer og regulerer kulturminner. Det første skritt er å synliggjøre kommunenes kulturhistoriske verdier for innbyggerne, kommunepolitikerne og administrasjonen. Derfor KIK!

Mer informasjon på Riksantikvarens side:

https://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Kulturminne-i-kommunen-KIK

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**