Skolen er også for dem som sliter

Foto: Privat

Leder i Vestfold Unge Venstre, Nancy Helén Ødegård-Småbrekke, har skrevet en artikkel om fraværsgrensa i den videregående skolen. Hun mener at den innførte fraværsgrensa ikke er bra for mange av de som sliter i skolen. Heller tvert imot!

I regjeringsplattformen vil den nye regjeringa la obligatoriske timer for trafikkopplæring bli unntatt fra fraværsgrensa, og evaluere den. Vi i Vestfold Unge Venstre mener tiden tvert imot er moden for å stryke fraværsgrensa, slik at den ikke stryker flere elever som sliter.

Nylig presenterte Fafo og SSB en rapport om hvilke konsekvenser fraværsgrensa har hatt for elever på videregående. Ikke overraskende feirer detaljstyringspartiene at fraværet for «gjennomsnittseleven» har gått ned med 20 %. Her vil vi i Vestfold Unge Venstre få komme med en liten «reality check»:

Skolen skal etter vår mening ikke kun være bygget for «gjennomsnittseleven».

Skolesystemet vårt skal ha som mål å utdanne hver enkelt elev for å gi dem frihet til å ta informerte valg og bestemme over sin egen fremtid. Uansett hvilket utgangspunkt man har hatt i livet. Nettopp der feiler fraværsgrensa.

Den skaper tydeligere skiller mellom elevene, og skyver de som sliter enda lenger inn i det som kalles frafallsrisiko, altså at de risikerer å ikke få vurderingsgrunnlag i et fag.

La oss være ærlige: Alle visste at dette kom til å skje. Ingen tvilte noensinne på at fraværet for «gjennomsnittseleven» ville falle, og at flere ville stå i fare for å ikke få karakter. Alt dette tyder samtidig på at fraværsgrensa var en desperat «quick fix» på et mye mer komplisert problem.

Dersom målet til regjeringa er at flere fullfører videregående, mener vi i Vestfold Unge Venstre at man er nødt til å ta andre grep. Istedenfor å tviholde på en A4-skole der alle elever skal presses gjennom samme maskin, trenger skolene våre her i Vestfold en skikkelig frihetsreform.

Og her i Vestfold Unge Venstre er vi ikke i tvil: Fraværsgrensa bidrar ikke til en skole tilpasset den enkelte elev, og den burde derfor lukes vekk først som sist.

Når folk har forskjellige sykdommer, gir vi de ikke samme medisinske behandling, så hvorfor gjør vi det med elevene i skolen?

Nancy Helén Ødegård-Småbrekke
Fylkesleder i Vestfold Unge Venstre

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**