Eldre- og folkehelseministeren på Vestfold-besøk

Foto: Karin Frøyd

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (FrP) besøkte Vestfold i går 27. februar. Vestfold Venstres fylkesleder Karin S. Frøyd og kommunestyrerepresentant Tone Skalpe Bjørnli (V) i Færder var blant de politikere fra regjeringspartiene som var invitert med.

Fra venstre: Karin S. Frøyd, statsråd Åse Michaelsen og Tone Skalpe Bjørnli fotografert utenfor Marie Treschows sykehjem, Tønsberg.

Turen startet kl. 10 i Færder kommune, ved Verdens Ende, med en kort orientering om Nasjonalparksenteret. Deretter dro statsråden med følge ut i Moutmarka. Her var det møte med de som er tilknyttet Tjøme arbeids- og aktivitetssenters aktivitetstilbud. Mye av aktiviteten foregår utendørs, blant annet med kvistrydding.

På Tjøme omsorgssenter var det møte med ledelse og avdelingsledere. Vi fikk høre om alt som er knyttet til senteret, både bygningsmessig og på aktivitetsområdet. Prosjektet «Leve hele livet» og hvordan de jobber med det ble presentert, likeledes kommunens digitaliseringsprosjekt og aktivitetstilbudet for eldre. Dernest orientering om kommunenes arbeid med matglede og ernæring for eldre.

Statsråden informerte om at regjeringen har startet arbeidet med kvalitetsreformen «Leve hele livet». Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet skal handle om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Det er satt av kr 48 millioner i 2021 for gjennomføring av reformen ute i kommunene.

Etter lunsjen på omsorgssenteret på Tjøme var det omvisning og orientering på Marie Treschows sykehjem i Tønsberg.

Deretter gikk turen til Sandefjord og Nygård bo- og behandlingssenter. Der var det orientering om “molykulær middag” og viktigheten av den. Se illustrasjonsbildet. Likeledes hvor viktig det er å ha fokus på ernæring og at maten skal se innbydende ut.

Avslutningsvis besøkte statsråden med følge Sandefjord Medisinske Senter. Her var det orientering om «Leve hele livet» og arbeidet med folkehelse i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**