Retten til å bestemme over eget liv

Lillestrøm Venstre stiller med en sterk delegasjon til Venstres landsmøte som finner sted i Hell i Trøndelag 8.-10. mars. Et av forslagene som delegater fra hele landet skal ta stilling til, er en uttalels om aktiv dødshjelp, fremmet av en trio fra Lillestrøm.

Lillestrøm Venstres topp tre
Fra venstre: Jim Cato Smestad, Boye Bjerkholt, Margrethe Prahl Reusch

– Det å avslutte et liv i smerter og som uansett går mot slutten, er en vanskelig etisk problemstilling, men nettopp derfor bør avgjørelsen være et personlig valg, mener Boye Bjerkholt, Lillestrøm Venstres ordførerkandidat.

Sammen med Margrethe Prahl Reusch og Jim Smestad er han forslagsstiller bak uttalelsen som åpner for assistert selvmord og aktiv dødshjelp.

I dag er dette tilbud som finnes i flere land. Mange nordmenn benytter seg av den muligheten det gir til selv å bestemme når livet skal ta slutt, men det kan bli svært kostbart.

– Når lidelsene blir for store over for lang tid, og utsiktene fremover er stadig forverring, bør ikke størrelsen på lommeboka være avgjørende for lenge du må lide, mener Bjerkholt, som håper uttalelsen kan bidra til både debatt og refleksjon på Venstres landsmøte.

Uttalelsen lyder slik:

Retten til å bestemme over eget liv

“Venstres utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og det ansvaret vi alle har for felles­skapet!” Dette er slik Venstre presenterer seg på egen hjemmeside.

Med dette utgangspunktet, er det lett å slutte at hvert menneske står fritt til å bestemme over eget liv. Bestemmer man over eget liv, bør man også få bestemme over egen død.

Hver dag får mange nordmenn beskjed om at de lider av uhelbredelige sykdommer. ALS, demens, kreft. Diagnosene er mange, medisinene er få. For mange er eneste utvei å gradvis bli dårligere, miste livskvalitet og se frem til døden. Å se frem til å dø høres absurd ut for de fleste. Men det er sannheten for mange.

I dag ligger muligheten for å reise utenlands for å avslutte livet der. Stadig flere benytter denne. Stadig flere blir også innleggene i den offentlige debatten om assistert selvmord og aktiv dødshjelp. Med dagens lovgiving, er helsevesenet påtvunget å la pasientene lide lengst mulig. Selv når alt håp er ute, skal livet hales ut som pleietrengende sengepasient.

Retten til å bestemme over eget liv, bør også gi rett til å bestemme over når livet skal ta slutt. Venstre vil utrede assistert selvmord og aktiv dødshjelp.