Våre folkevalgte

Venstre har to representanter i kommunestyret og sitter i en flertallsposisjon basert på en politisk samarbeidsplattform med Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, samt et valgteknisk og budsjettmessig samarbeid som også involverer Folkets Røst.

Venstre er også representert i formannskapet og i tre av fire hovedutvalg. I tillegg har Venstre lederen i Vilt- og fiskeutvalget.

Her finner du oversikt over Venstres folkevalgte i Lillestrøm kommune:

Boye Bjerkholt
Gruppeleder
Kommunestyremedlem
Formannskapsmedlem
E-post: [email protected]
Telefon: 93412869

Margrethe Prahl Reusch
Gruppenestleder
Kommunestyremedlem
Medlem av hovedutvalg for miljø og samfunn
E-post: [email protected]
Telefon: 48024505

Hedda Wølner Kristiansen
Medlem av hovedutvalg for kultur
E-post: [email protected]
Telefon: 45269584

Kester Bandlien
Medlem av hovedutvalg for oppvekst
E-post: [email protected]
Telefon: 45234099

Birgitta Prøis
Leder av vilt- og fiskeutvalget
E-post: [email protected]
Telefon: 97717485

Venstre har i tillegg følgende vararepresentanter:

Kommunestyret:
1. Hedda Wølner Kristiansen
2. Emil Andreas Elvnes
3. Øyvind Wahl
4. Stian Kinnunen
5. Camilla Hestdal

Formannskapet:
2. Margrethe Prahl Reusch på fellesliste H/V/KRF

Hovedutvalg for miljø og samfunn:
1. Stian Kinnunen
2. Erlend André Elvnes
3. Beatriz Danas Gonzalez

Hovedutvalg for kultur:
1. Øyvind Wahl
2. Birgitta Prøis
3. Hilde Katrine Setrom

Hovedutvalg for oppvekst:
3. Emil Andreas Elvnes på fellesliste H/FRP/V/KRF

Hovedutvalg for helse og mestring:
4. Camilla Hestdal på fellesliste H/FRP/V/KRF