Presentasjon av Karin Virik

Karin Virik, Foto: Per Langevei Sandefjords Blad

Bor i Grønnåsveien 32 – 3214 Sandefjord

Cand.mag – med fagene statsvitenskap – offentlig rett og media.

Daglig leder i VIRIK AS. Jobber med organisasjons- og lederutvikling.

Gruppeleder i Sandefjord Venstre siden 2011

Brenner for næringsliv – klima- og miljø og skole:

Hun er selv gründer og brenner spesielt for gode rammebetingelser for gründere og sosiale entreprenører. Opptatt av nye grønne næringer og har vært svært aktiv i forbindelse med ny strategisk næringsplan for nye Sandefjord.

Er også svært engasjert i det grønne skiftet. Har fremmet mange saker innen klima og miljø lokalt. Sandefjordsfjorden er nå renset pga Venstres engasjement.

Brenner også for en bedre skole. Kjemper for at lærerne skal gis større tillit og har ofte markert at Venstre er kritisk til Høyresidens rigide målstyringsregime i Sandefjord.

Generelt er Karin kjent for sitt brennende politiske engasjement og gjennomføringskraft. Hun har i flere år utfordret maktbalansen i Sandefjord og har ofte lyktes med å sette Venstre på det politiske kartet i Sandefjord. Det har gitt uttelling i mediene, og bidratt til økt oppslutning for partiet i hjemkommunen.

Hobbier/Personlige interesser:
Friluftsmenneske – glad i naturen – glad i hagearbeid – liker godt å være på hytta i Rondane. Er både mormor og farmor og prioriterer å være sammen med familien så ofte som mulig.