Presentasjon av Torgeir Fossli

Torgeir Fossli, Martin Fremstad

Torgeir bor i Notodden og er utdannet pianist og arbeider som rektor i Kulturskolen. Han har vært leder av Notodden Venstre siden 2000, Telemark Venstre siden 2010, og er medlem av Venstres landsstyre.

Hvorfor bør man stemme Venstre?
Jeg valgte Venstre på grunn av miljøpolitikken og fordi Venstre er opptatt av de små og mellomstore bedriftene. Er du opptatt av skole, miljø og nye arbeidsplasser?
Da er Venstre ditt parti!

Hvilke partisaker betyr mest for deg, og hvorfor?
Som politiker er jeg spesielt opptatt av å øke kvaliteten i skole og utdanning. Men også å skape nye arbeidsplasser gjennom å legge til rette for næringslivet og stimulere til entreprenørskap og gründerskap.

I tillegg har jeg engasjert meg for å bedre kårene for frivillige lag og organisasjoner. Det er her den gode folkehelsen skapes!